Україна Модерна

12 1_tytulkaЗміст (файл pdf)

Від редакції

Форум

Механізми контролю за якістю наукової продукції в Україні (Ігор МИХАЙЛИН, Леонід ЗАШКІЛЬНЯК, Руслан ПИРІГ, Павло КУТУЄВ, Віктор ЯКУНІН, Всеволод РЕЧИЦЬКИЙ, Анатолій КРУГЛАШОВ, Олег ЖУРБА, Ірина ЄГОРЧЕНКО, М. МИХАЙЛОВ, Ортуїн ГРАЦІЙ МОЛОДШИЙ).

Дослідження

Войцех ІВАНЬЧАК Польські дискусії про модель наукової кар'єри

Андрей КОТЛЯРЧУК. Історики у шанцях: Білоруська наука під Лукашенком

Михайло МІНАКОВ. Intellectus Regionale: Культурні ідентичности сучасної України крізь призму тенденцій у філософському процесі

Олексій ЯСЬ. Рецензія науковій творчості історика: проблеми різновидів та функціонального призначення.

Exemplum

Ілля ГЄРАСІМОВ, Сєргєй ГЛЄБОВ, Алєксандр КАПЛУНОВСЬКИЙ, Маріна МОГІЛЬНЕР, Алєксандр СЕМЬОНОВ. Навіщо Ab Imperio?

Портрет історика

Андрій ПОРТНОВ. Омельян Пріцак – історик модерної України.

Ігор ГИРИЧ. Знакова стаття Омеляна Пріцака.

Архів

Омелян ПРІЦАК. У століття народин М. Грушевського.

Дискусії

Ернест ГИЙДЕЛ. Рутенія uber alles (Поп И., Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2001. 432 с.; Magocsi P.R., Pop I., etd. Encyklopedia of Rusyn History and Culture/ Toronto: University of Toronto Press, 2002; Magocsi P.R., Pop I., edt. Encyklopedia of Rusyn History and Culture. Revised and Expanded Edition. Toronto: University of Toronto Press, 2005. 569 p.).

Олесь ФЕДОРУК. «З мого життя» Миколи Стороженка и проблема видання мемуарної літератури (Стороженко М., З мого життя/ Упор. Тексту та ілюстрацій, авт.. вступ. ст. В. Ульяновський. Київ: Либідь, 2005. 406 с.).

Роман МНИХ. Wer wird nicht Čyževśkyj ehren? (Чижевський Д., Філософські твори у 4-х тт. Під загальною ред. В. Лісового. Київ: Смолоскип, 2005).

Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ. Гортаючи книжку Пахльовської (Pachlovska O., Civiltà letteraria ukraina. Roma, 1998. 1110 p.).

Сергій САВЧЕНКО. Апокаліпсис української гуманістики (Іванишин П., Аберація християнства або Културний імперіалізм у шатах псевдохристології. Дрогобич: ВФ «Відродження», 2005ю 268 с.).

Рецензії

Ольга ЛЄОНТЬЄВА. Порушник кордонів (Миллер А. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. Москва: Новое литературное обозрение, 2006. 248 с.).

Сергій ЖУК. Чи можливий безсторонній підхід до історії? (Миллер А., Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. Москва: Новое литературное обозрение, 2006. 248 с.).

Ярослав ГРИЦАК. Zhuk S.I., Russia's lost reformation. Peasants, millenialism, and Radical sects in Southern Russia and Ukraine, 1830-1917. Washington: Woodrow Wilson Center Press – Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 2004. 457 p.

Олександ НАДТОКА. Myhill J., Language, religion and National identity in Europe and the Middle East: A historical Study. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 2006. Vi, 300 p. (Discourse Approaches to politics, society and culture, Volume 21).

Михайло ЧУГУЄНКО. Bellamy A.J., Formation of Croatian national identity: centuries-old dream? Manchester: Manchester University Press, 2003. 201 p.

Віталій ТЕЛЬВАК. Зайцева З.І., Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець ХІХ – початок ХХ ст. ) Київ: КНЕУ, 2006. 368 с.

Олег ЯЦИНА. Наумов С.О., Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 рр.) Харків: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2006. 344 с.

Марія КРІСАНЬ. Mędrzecki W., Inteligencja polka na Wolyniu w okresie międzywojennym. Warszawa: Neriton, 2005. 331 s.

Володимир МАСЛІЙЧУК. Руднєв Б. К., Дневник оккупации г. Лебедин Сумской области. Харков: Харковский частный музей городской усадьбы, 2006. 72 с.

Cоломія БУК. Горбач О., Арґо в Україні. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, 2006. 688 с.

Журнальна зала

(Не) просто огляд, (не) просто коментар (Богдан МАТІЯШ), Nationalities Papers (Олександр НАДТОКА), American Historical Review (Оксана ВИННИК), Journal of Modern History (Юлія КИСЛА, Антон КОТЕНКО), Osteuropa (Володимир МАСЛІЙЧУК), Journal of Ukrainian studies (Володимир СКЛОКІН), Arcana (Андрей ТИХОМІРОВ), Dzieje Najnowsze (Андрей ТИХОМІРОВ), Przęglad Historyczny (Юлія КИСЛА), Український історичний журнал (Сергій САВЧЕНКО), Новая и новейшая история (Володимир СКЛОКІН), Отечественная история (Володимир СКЛОКІН, Ірина РЕБРОВА), Славяноведение (Володимир СКЛОКІН).

Наші автори

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с. Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!