Україна Модерна

Україна Модерна. Число 2-3/1999

Опубліковано 30.09.2011

2 3_TytulkaМАТЕРІАЛИ НОМЕРА ОПУБЛІКОВАНО НА СТОРІНЦІ ІНСТИТУТУ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Зміст

Статті

Олексій ВІННИЧЕНКО. Позиція шляхти Руського воєводства щодо соціально-економічного та політичного стану Речі Посполитої в другій чверті XVII ст. (За матеріалами інструкцій вишенського сеймика послам на сейми 1632 – 1647 років).

Микола КРИКУН. Остап Гоголь – гетьман козацтва Право¬бережної України.

Олег ТУРІЙ. «Українська ідея» в Галичині в середині XIX століття.

Алєксєй МІЛЛЕР. Засвоюючи логіку націоналізму: ставлення владних кіл Імперії та громадської думки її столиць до українського національного руху в перші роки царювання Олександра II.

Ігор ЧОРНОВОЛ. Польські та українські політичні доктрини 70-90-х років XIX ст.: Порівняльний аналіз (Генеза співпраці польської націонал-демократії з українцями).

Віктор Гюго ЛЕЙН. Дати на службі націй: польсько-українська дискусія кінця ХІХ – початку XX ст. навколо дати заснування університету у Львові.

Олег ПАВЛИШИН. Організація цивільної влади ЗУНР у повітах Галичини (листопад-грудень 1918 року).

Олександр ЗАЙЦЕВ. Вибори 1922 року у Західній Україні.

Юрій ЛІБЕР. Питання національної ідентичності в містах радянської України у 20-х роках XX ст.

Дискусійні проблеми

Степан ВЕЛИЧЕНКО. Царський уряд в українських губерніях 1800-1914 років – всемогутність чи слабкість?: Деякі зауваження до методології й інтерпретації.

Марта БОГАЧЕВСЬКА-ХОМ'ЯК. Ідеологія та громадське підложжя українських організацій: спроба дефініції націоналізму.

Проблеми історіографії

Леонід ЗАШКІЛЬНЯК. Методологічні погляди Михайла Грушевського.

Ярослав ГРИЦАК. Українська революція, 1914-1923: нові інтерпретації.

Усна історія

Віктор СУСАК. «Жива історія Бережан та околиць 1930-х – 1945 років»: Інтерв'ю з Галиною Скасків.

Документи

Микола КРИКУН. Інструкція послам Війська Запорозького на варшавський сейм 1666 року і відповідь короля Яна Казимира на неї.

Михайло КРІЛЬ. Невідомі листи Івана Головацького до Антона Петрушевича.

Ігор ЧОРНОВОЛ. Умови польсько-української угоди 1890 року.

Ярослав ГРИЦАК, Іван-Павло ХИМКА. Листування Івана Лисяка-Рудницького й Романа Роздольського.

Рецензії

Юрій ЗАЗУЛЯК. Andrzej S. Kaminski. Republic vs. Autocracy. Poland-Lithuania and Russia, 1686-1697. Cambridge, Mass., 1993. 311 p.

Ярослав ФЕДОРУК. Доба Богдана Хмельницького (до 400-річчя від дня народження великого гетьмана): 36. наук, праць. Київ, 1995. 285 с.

Петро МИКИТЮК. Григорій Сковорода. Твори: У 2 т. Київ, 1994.

Остап СЕРЕДА. Maciej Janowski. Polska myśl liberalna do 1918 roku. Kraków; Warszawa, 1998. 286 s.

Маркіян ПРОКОПОВИЧ. Walker Connor. Ethnonationalism. The Quest for Understanding. Princeton, New Jersey, 1994. ХПІ+254 p.

Ліліана ГЕНТОШ. R. Brubaker. Nationalism Refrained: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge, Mass., 1996. XI+202 p.

Роман СИРОТА. J. Appleby, L. Hunt, M. Jacob. Telling the Truth about History. New York; London, 1994. ХIV+322 p.

Редакційна колегія

Про авторів

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с. Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!