Україна Модерна

Україна Модерна. Число 4-5/2000

Опубліковано 01.10.2011

4 5_TytulkaМАТЕРІАЛИ НОМЕРА ОПУБЛІКОВАНО НА СТОРІНЦІ ІНСТИТУТУ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Зміст

Статті

Алєксєй МІЛЛЕР. Емський указ.

Андрій ЗАЯРНЮК. Соціальні аспекти статі в дискурсі греко-католицького духовенства Галичини другої половини XIX століття.

Остап СЕРЕДА. Aenigma ambulans: о. Володимир (Іполит) Терлецький і «руська народна ідея» в Галичині.

Анатолій КРУГЛАШОВ. Ставлення Михайла Драгоманова до християнської Церкви в Україні та його протестантський проект.

Олександра КИРИЧУК. Ставропігійський інститут у політичних змаганнях русофілів і народовців 70-90-х років XIX століття.

Ігор ЧОРНОВОЛ. Проголошення польсько-української угоди на форумі Галицького сейму 1890 року та перші відгуки на неї.

Ліліана ГЕНТОШ. Дипломатичні контакти Української Народної Республіки з Апостольською столицею в 1919-1921 роках у контексті східної політики Римської курії.

Олег ПАВЛИШИН. Соціально-політичний портрет українського проводу Галичини та Буковини в революції 1918-1919 років.

Наталія ШЛІХТА. Церква за умов хрущовської антирелігійної кампанії: ситуація в Україні та її польська паралель.

Проблеми історіографії

Віталій ПІДГАЄЦЬКИЙ. Модернізм і постмодернізм: уявне минуле чи інваріантне майбутнє?

Усна історія

Іроїда ВИННИЦЬКА. «Жива історія українських політичних емігрантів в Канаді»: Інтерв'ю з братом Лаврентієм Кузиком.

Документи

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Львівські контракти на малярські роботи кінця XVI-XVII століття.

Микола КРИКУН. Інструкція послам Війська Запорозького на варшавський сейм 1664 року.

Роман СИРОТА. З історії одного судового процесу або гетьманська справа у міжвоєнній Великій Британії.

Рецензії

Вадим АДАДУРОВ. R. Chartier. Au bord de ja falaise. L'Histoire entre certitudes et inquiétude. Paris: Bibliothèque Histoire Albin Michel, 1998. 293 p.

Петро МИКИТЮК. В. Александрович. Львівські малярі кінця XVI століття. Львів: Місіонер, 1998. 216 с. (Студії з українського мистецтва. Т. 2)

Кость БОНДАРЕНКО. В. Сергійчук. Десять буремних літ. Західно-українські землі в 1944-1953 роках. Київ, 1998. 944 с.

Андрій ПОРТНОВ. Українознавство: Хрестоматія-посібник: У 2-х кн. / Упоряд. B.C. Крисаченко. Київ: Либідь, 1996-1997.

Сергій САВЧЕНКО. О. Гриценко. Своя мудрість. Національні міфології та «громадянська релігія» в Україні. Київ, 1998. 183 с.

Тарас КУРИЛО. G. Kolko. Century of War: Politics, Conflicts, and Society since 1914. New-York. 1994. 546 p.

Оксана КІСЬ. Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні / За ред. Л. Смоляр. Одеса: АстроПринт, 1999. 440 с

Олександр ПАНЬКО. Л. Казлоў, А. Цітоў. Беларусь на сямі рубяжах. Мінск, 1993. 71 с.

Сергій ДЕМИДОВ. ARCHE. Вялікая айчынная вайна. Менск, 1999. № 2. 272 с.

Редакційна колегія

Про авторів

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с. Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!