Україна Модерна

Україна Модерна. Число 7/2002

Опубліковано 03.10.2011

7 TytulkaМАТЕРІАЛИ НОМЕРА ОПУБЛІКОВАНО НА СТОРІНЦІ ІНСТИТУТУ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Зміст

Статті

Олег ПАВЛИШИН. З історії впровадження григоріанського календаря в церковне життя українців: календарна реформа єпископа Григорія Хомишина

Олександр ЗАЙЦЕВ. Українська народна трудова партія (1919-1925).

Віктор ГОЛУБКО. Варшавська угода 1920 року, її перспективи у візії західноукраїнських політиків.

Максим ГОН. Діалектика державності і українсько-єврейських взаєминах у Галичині 1918-1939 роках.

Степан КАЧАРАБА. Еміграція євреїв із Західної України в Палестину у 1919 – 1939 роках.

Юрій КИРИЧУК. Партизанська боротьба УПА-ОУН у західних областях УРСР (травень 1945-1946 рр.).

Спогади

Микола КРИКУН. Мої дитячі літа.

Документи

Роман СИРОТА. Дві спроби запровадження україністики в міжвоєнній Великій Британії.

Рецензії

Віктор МЕЛЬНИК. Sztuka cerkiewna w dieceziji przemyskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 25-26 marca 1996 roku / Pod red. Jarosława Giemzy, Andrzeja Stepana.Łańcut, 1999. 363 s.

Ігор ГИРИЧ. І. Чорновол. Польсько-українська угода 1890-1894 рр. Львів, Львівська академія мистецтв. 2000.

Ернест ГИЙДЕЛЬ. Нариси історії Закарпаття / Відп. ред. І. Гранчак. Ужгород: Закарпаття, 1995. Т. ІІ: 1918-1945. 663 с.

Михайло КРІЛЬ. Европейские революции 1848 года. "Принцип национальности" в политике и идеологии. Москва: "Индрик", 2001. 456 с. 247 с.

Редакційна колегія

Про авторів

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!