Україна Модерна

Україна Модерна. Число 8/2003

Опубліковано 04.10.2011

8 TytulkaМАТЕРІАЛИ НОМЕРА ОПУБЛІКОВАНО НА СТОРІНЦІ ІНСТИТУТУ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Зміст

Статті

Ларі ВУЛЬФ. "Мої найзаповітніші фантазії": Леопольд фон Захер-Мазох і міф Східної Європи.

Ярослав ГРИЦАК. Руслан, Богдан і Мирон: три приклади конструювання ідентичності серед галицьких русино-українців.

Філіпп ТЕР. Польський театр у Львові 1842-1914 років. Соціальні конфлікти і репертуар.

Олесь ФЕДОРУК. Українсько-польські відносини у перцепції Пантелеймона Куліша. (Контекст галицького суспільно-літературного процесу 60-х рр. ХІХ ст.).

Андрій ЗАЯРНЮК. Руські патріоти в Галицькому селі 1860-1870-х років: святоюрці, обрядовці, патерналісти і популісти. (На прикладі Самбірської околиці).

Ірина ВУШКО. Еволюція читацьких інтересів львів'ян у другій половині ХІХ ст. (За даними про діяльність бібліотеки Оссолінських).

Гаральд БІНДЕР. Перспективи дослідження історії партій в австрійській Галичині.

Спогади

Микола КРИКУН. Мої юнацькі літа.

Проблеми історіографії

Ліліана ГЕНТОШ. Постать митрополита Шептицького в українських та польських наукових виданнях останнього десятиріччя.

Рецензії

Михайло ГЛУШКО. Регіональні посібники з українського народознавства.

Тарас КУРИЛО. Dieter Pohl. Judenverfolgung in Ostgalizien 1941-1944. Organisation und Durchfürung eines staatlichen Massenverbrechens. München: Oldenbourg, 1997. 453 s.

Віктор ЗАРУБА. ДО ПИТАННЯ ПРО ШКОЛУ М. ГРУШЕВСЬКОГО. Оксана Юркова. Діяльність науково-дослідної кафедри історії України М. Грушевського (1924-1930 рр.). Київ: НАНУ, 1999. 432 с.

Ігор ГИРИЧ. Михайло Драгоманов. Документи і матеріали. 1841-1994 / Упорядники: Г. Болотова, І. Бутич, Н. Грабова, О. Купчинський, Д. Пельц, Г. Сорока. Львів, 2001. 731 с.

Роман СИРОТА. Bohdan S. Kordan. Canada and the Ukrainian Question, 1939-1945: A Study in Statecraft. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 2001. XIV+270 p.

Ярослав ГРИЦАК. Anna Veronika Wendland. Die Russophilen in Galizien. Ukrainische Konservative zwischen Österreich und Rußland 1848-1915. Wien: Verlad der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2001. 644 s.

Микола КРИКУН. Akta sejmiku podolskiego in hostico 1672-1698 / Wydał i opracował J. Stolicki. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana", 2002. XC+238 s.

Андрій ПОРТНОВ. Tygiel narodów: Stosunki społeczne i etniczne na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, 1939-1953 / Praca zbiorowa pod red. K. Jasiewicza. Warszawa;

Londyn: RYTM, 2002.

Редакційна колегія

Про авторів

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с. Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!