Україна Модерна

Україна Модерна. Число 9/2005

Опубліковано 05.10.2011

9 Tytulka

 

Зміст

Статті

Леонід ЗАШКІЛЬНЯК. Виклики сучасної історіографії: світовий та український контексти.

Альфред РИБЕР. Сучасні підходи до вивчення всесвітньої історії.

Ян ПОМОРСЬКИЙ. Між наукою і мистецтвом: історія на зламі тисячоліть.

Ярослав ГРИЦАК. Українська історіографія. 1991-2001: Десятиліття змін.

Марк БЕЙКЕР. Погляд одного історика на розвиток сучасної історіографії Української революції 1917-1920 pp.

Мацєй ЯНОВСЬКИЙ. XIX століття у дзеркалі польської історіографії (1980-2002).

Марша СИФЕРТ. Візуалізація історії: задум і репрезентація в підручниках з історії.

Віталій ПІДГАЄЦЬКИЙ. «Орач льодовика» і його «історії» як метафори минулих часів.

Володимир ВАЩЕНКО. М. Грушевський: «економія» життя як модель історіографії.

Олег ЖУРБА. Теоретичні проблеми української археографії.

Олександр ЗАЙЦЕВ. Інтерпретації фашизму в сучасній англо-американській історіографії.

Марк фон ГАҐЕН. Росія → Радянський Союз → Евразія.

Вадим АДАДУРОВ. Народження одного історичного міту: проблема «Наполеон і Україна» у висвітленні Ілька Борщака.

Степан ВЕЛИЧЕНКО. Постколоніялізм, Европа та українська історія.

Андрій ЗАЯРНЮК. Про те, як соціяльна історія ставала культурною.

Проблеми історіографи

Ігор ГИРИЧ. Лікарю, вилікуйся сам!

Спогади

Абрам ГОЗЕНПУД. У моєму Києві (Вступне слово Степана Захаркіна).

Рецензії

Роман СИРОТА. Порівнюючи національні традиції історіописання: Stefan Berger, Mark Donovan and Kevin Passmore, eds. Writing National Histories: Western Europe since 1800. London and New York: Routledge, 1999. XVI+314 p.

Оля ГНАТЮК. Roman Szporluk. Imperium, komunizm i narody. Wybór esejów. Wstęp i redakcja Andrzej Nowak / Tłumaczenie Szymon Czarnik, Andrzej Nowak. Kraków: Arcana 2003; Роман Шпорлюк. Імперія та нації. З історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі / Переклад з англійської та упорядкування Георгій Касьянов. Київ: Дух і літера, 2000; Roman Szporluk. Russia, Ukraine, and the Breakup of the Soviet Union, Hoover Institution Press, Stanford, California, 2000.

Ґжеґож МОТИКА. Юрій Киричук. Український національний рух 40-50 років XX століття: ідеологія та практика. Львів, 2003. 463 с.

Леонід ЗАШКІЛЬНЯК. Петровський В.В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991-2001 pp.). Харків: Майдан, 2003. 492 с.

Томаш СТРИЄК. «Історіософія» та «емпірія», або про інтелектуальні парадокси історика ідей. Володимир Потульницький. Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української історії XVII - XX століть. Київ, 2002. 480с.

Ad Memoriam

Андрій ПОРТНОВ, Януш Радзейовський: портрет історика на тлі епохи.

Пам'яті колеги. Віталій ПІДГАЄЦЬКИЙ.

Наші автори

 

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!