Україна Модерна

№ 22 / 2015: Історія та культура читання

Опубліковано 19.04.2016

 «Історія знизу» (history from below) була в центрі інтересів Інституту історичних досліджень від самого початку його створення 1992 р. Відповідно вона разом з її напрямами –  усна , жіноча, соціяльна та ін. історії – фігурували на сторінках «України модерної», яка є головним виданням Інституту. Зокрема, окремі публікації були присвячені історії читання та рецепції текстів.

Цим разом ми вирішили взятися за ці питання систематично і присвятити ним окреме число. Воно постало передусім із матеріялів конференції «Історії читання в Україні» (6–8 вересня 2013 р., Лаврівський монастир, с. Лаврів Старосамбірського району Львівської області). Конференцію організувала Програма вивчення модерної історії та суспільства ім. Петра Яцика Канадського інституту українських студій університету Альберта у співпраці з Львівським національним університетом імені Івана Франка, Українським вільним університетом та Українським католицьким. Ця конференція була другою. Перша відбулася 2003 р. Як і 2013 р., організатори свідомо проводили її в монастирі (тоді це був Крехівський монастир біля Львова), щоб таким чином відзначити особливу роль церкви і монастирів у поширенні освіти й читання в українських землях.

На жаль, не всі учасники конференції змогли вчасно переробити свої виступи у статті. Рівно ж деякі перероблені тексти були відкинуті на стадії анонімного рецензування (peer review). Тому до первісного ядра конференційних матеріялів були додані інші статті, які були написані на замовлення редакції «України модерної» і змогли успішно пройти рецензування.

Як звично, число відкриває Форум. Цим разом він присвячений сучасним питанням видання й читання книжок в Україні. У ньому взяли участь як фахівці з історії та теорії читання, так і книговидавці. Зокрема, дискутантам ішлося про з’ясування характерних рис сучасної культури читання та чинників, які справляють на неї найбільший вплив.

Окрім Форуму, це число містить також іншу дискусію – навколо книжки Давіда Армітейджа та Джо Ґулді «Історичний маніфест» (2014). Ця дискусія відбулася 29 лютого 2016 р. за участю фахових польських, російських та українських істориків і стосується майбутнього історії як академічної науки.

Сподіваємося, що це число стане стимулом для нових плідних дискусій та досліджень з модерної історії України.

 З М І С Т

Від редакції

Форум

Читання в Україні: престиж, культура, інфраструктура Анотація

Леонід Фінберг, Марина Гримич, Олександра Коваль, Ірина Старовойт, Алла Татаренко, Ганна Улюра, Євгенія Нестерович, Олена Галета

Статті

Тамара ГУНДОРОВА. Шевченко і його читачі на тлі рецептивної історії української літератури Анотація

Олена ГАЛЕТА. Колективне письмо і швидкісне читання: модерні літературні практики у дзеркалі антологій Анотація

Тетяна КАРОЄВА. Підприємці в забезпеченні україномовного читання в Російській імперії 1881–1916 рр. Анотація

Алла СЕРЕДЯК. Галицький селянин і українська книжка в кінці ХІХ –на початку ХХ ст. (на прикладі видань Товариства «Просвіта») Анотація

Frank E. SYSYN. The Reading Revolution in the Ukrainian Countryside: Mshanets, 1870–1914 Анотація

Юлія ІЛЬЧУК. Як українських селян вчили читати: читацькі експерименти Х. Д. Алчевської, Б. Д. Грінченка і С. Я. Анського на межі XIX–XX століть Анотація

Дискусія

«The History Manifesto» (2014): дискусія у Львові Анотація

Ілля Ґєрасімов, Кшиштоф Заморський , Маріна Моґільнер, Володимир Склокін, Орися Біла , Олександр Зайцев, Остап Середа, Ярослав Грицак

Рецензійна стаття

William Jay Risch.A Cross for Jimi Hendrix: Imagined Wests and Youth on the Soviet Western Borderlands

[Bodnar, Halyna, L’viv: Shchodenne zhyttia mista ochyma pereselentsiv iz sil (50-80-ti roky XX st.) (L’viv: L’vivs’kyi natsional’nyi universytet imeni Ivana Franka, 2010);

Kirss, Tiina, and Rutt Hinrikus, Estonian Life Stories (Budapest: Central European University Press, 2009);

Kurkov, Andriy, L’vivs’ka hastrol’ Dzhymi Khendriksa (Kharkiv: Folio, 2012);

Valtpēters, Eižens, et al., eds. Nenocenzētie: Alternatīvā kultūra Latvijā. XX gs. 60-tie un 70-tie gadi (Riga: Latvijas Vēstnesis, 2010)]

Рецензії

Сергій Терещенко. Обмануті історичною пам’яттю, камо грядеши? Рецензія на збірник: Схід/Захід. Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм: релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі. / за ред. Г. Грінченко, Т. Дзядевич (Східний інститут українознавства ім. Ковальських та ін. – Х.: «НТМТ», 2013)

Юлія Юрчук. Andrew Wilson. Ukraine Crisis: What it Means for the West (New Haven: Yale University Press, 2014)

Адріан Вуйцік. Maria Lewicka. Psychologia miejsca (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012)

Ірина Ролдугіна. Dan Healey. Bolshevik sexual forensics: diagnosing disorder in the clinic and courtroom, 19171939 (DeKalb: Northern Illinois University Press, 2009)

Ян Т. Ґрос. Владислав Гриневич. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 – червень 1941 рр. (НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса, Канад. Ін-т Укр. Студій. – К.; Дніпропетровськ: Ліра, 2012)

Анна Вилєґала. Alexander Etkind, Rory Finnin, Uilleam Blacker, Julie Fedor, Simon Lewis, Maria Mälksoo, Matilda Mroz RememberingKatyn. (Polity Press, 2012)

Наші автори

 __________________________________________

 

C O N T E N T S

From the Editors

Forum

Readings in Ukraine: Prestige, Culture, Infrastructure

Leonid Finberg, Maryna Hrymych, Olexandra Koval’, Iryna Starovoyt, Alla Tatarenko, Hanna Uliura, Eugenia Nesterovych, Olena Haleta. 

Articles

Tamara Hundorova. Shevchenko and His Readers against the Background of the Reception History of Ukrainian Literature

Olena Haleta. Collective Writing and Rapid Reading: Modern Literary Practices as Reflected in Anthologies

Tetiana Karoieva. Entrepreneurs as Guarantors of Reading in Ukrainian in the Russian Empire, 1881–1916

Alla Serediak. The Galician Peasant and the Ukrainian Book in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries (The Example of the Prosvita Society’s Publications)

Frank E. Sysyn. The Reading Revolution in the Ukrainian Countryside: Mshanets, 1870–1914

Yuliia Il'chuk. How Ukrainian Peasants Were Taught to Read: Khrystyna Al'chevs'ka’s, Borys Hrinchenko’s, and S. An-skii’s Reading Experiments at the Turn of the Twentieth Century

Discussion

“The History Manifesto” (2014): Lviv discussion

Ilia Gerasimov, Krzysztof Zamorski, Marina Mogilner, Volodymyr Sklokin, Orysya Bila, Oleksander Zaytsev, Yaroslav Hrytsak. 

Review Essay

William Jay Risch. A Cross for Jimi Hendrix: Imagined Wests and Youth on the Soviet Western Borderlands

[Bodnar, Halyna, L’viv: Shchodenne zhyttia mista ochyma pereselentsiv iz sil (50-80-ti roky XX st.) (L’viv: L’vivs’kyi natsional’nyi universytet imeni Ivana Franka, 2010);

Kirss, Tiina, and Rutt Hinrikus, Estonian Life Stories (Budapest: Central European University Press, 2009);

Kurkov, Andriy, L’vivs’ka hastrol’ Dzhymi Khendriksa (Kharkiv: Folio, 2012);

Valtpēters, Eižens, et al., eds. Nenocenzētie: Alternatīvā kultūra Latvijā. XX gs. 60-tie un 70-tie gadi (Riga: Latvijas Vēstnesis, 2010)]

Reviews

Serhiy Tereshchenko. Схід/Захід. Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм: релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі. / за ред. Г. Грінченко, Т. Дзядевич (Східний інститут українознавства ім. Ковальських та ін. – Х.: «НТМТ», 2013)

Yuliya Yurchuk. Andrew Wilson. Ukraine Crisis: What it Means for the West (New Haven: Yale University Press, 2014)

Adrian Wójcik. Maria Lewicka. Psychologia miejsca (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012)

Iryna Roldugina. Dan Healey. Bolshevik sexual forensics: diagnosing disorder in the clinic and courtroom, 19171939 (DeKalb: Northern Illinois University Press, 2009)

Jan T. Gross. Владислав Гриневич. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 – червень 1941 рр. (НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса, Канад. Ін-т Укр. Студій. – К.; Дніпропетровськ: Ліра, 2012)

Anna Wylegała. Alexander Etkind, Rory Finnin, Uilleam Blacker, Julie Fedor, Simon Lewis, Maria Mälksoo, Matilda Mroz RememberingKatyn. (Polity Press, 2012)

Our Authors

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!