Україна Модерна

musiezdov Владислав Гриневич. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 - червень 1941 рр. / Unbridled dissonance: The Second World War and Socio-Political Identities in Ukraine, 1939-1941 / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса, Канад. Ін-т Укр. Студій. – Київ; Дніпропетровськ : Ліра, 2012.– 506 с.

В книзі представлено авторське осмислення контекстів того різноголосся українського суспільства, яке комуністична влада протягом міжвоєнного періоду намагалася приборкати. Широко розпропагована політико-ідеологічна теза про «морально-політичну єдність радянського народу напередодні Великої Вітчизняної війни» не відповідала дійсності. Українське суспільство увійшло у Другу світову війну значною мірою розколотим. Комуністичній владі так і не вдалося сформувати в УРСР гомогенне суспільство з єдиною радянською ідентичністю. Переважно селянська за своїм соціальним складом Україна, переживши Голодомор, залишалася потенційно «слабкою ланкою» сталінської імперії. Ex post facto, саме нелояльністю вагомої частини населення до сталінської влади була зумовлена й воєнно-політична катастрофа СРСР 1941 року. Розрахована на науковців, викладачів, студентську молодь, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

 

 З М І С Т

Передмова ... 9

Розділ I. МЕТОДОЛОГІЯ, ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ

Чи існувала громадська думка за тоталітарного режиму? Методологія дослідження ... 13
Суспільні настрої в історичних дослідженнях ... 22
Джерела для вивчення громадської думки: які вони, і як з ними слід працювати ... 37

Розділ ІІ. СТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДО ЗМІН У РАДЯНСЬКІЙ ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ТА ВОЄННИХ КАМПАНІЙ 1939–1940 рр.

«Для знищення небезпеки капіталістичної інтервенції необхідно знищити капіталістичне оточення» ... 49
Європейські політичні кризи 1938 та 1939 рр. і реакція на них радянського суспільства ... 55
«Оце новина так новина!»: шок від пакту ... 66
«Казали, нам не треба чужої землі…»: радянські воєнні кампанії 1939–1940 рр. в оцінках населення ... 79
«Я заражений червоним імперіалізмом…» ... 103
«Як заклятий ворог може стати найщирішим другом»: суспільна реакція на радянсько-німецьке зближення ... 109

Розділ ІІІ. ЗА ЛАШТУНКАМИ «ВИЗВОЛЬНИХ ПОХОДІВ»: БОЄЗДАТНІСТЬ І МОРАЛЬНИЙ СТАН РСЧА

Вплив «великої чистки» на Червону армію ...125
Вереснева війна: «переможна хода» й «дезорієнтація на місцевості» ... 130
«Дружба, скріплена кров’ю»: радянсько-німецька військова взаємодія ... 140
«Полякам, панам-собакам – собача смерть!»: класова помста чи воєнні злочини? ... 146
«Незнаменита» фінляндська й «тиха» румунська кампанії ...157
«З-поза залізної завіси»: босоніж звільняти Європу від капіталізму ... 177
«Армія дружби народів»: національні проблеми у РСЧА ...187

Розділ IV. ІНКОРПОРАЦІЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

Зустріч із «совєтами»: Червона армія очима західноукраїнців ... 208
Легітимація приєднання: «місіонери в підкутих чоботях» ... 219
Радянізація: кадри зі Сходу вирішують усе ... 238
Сталінський терор та опір йому ... 268
Євреї Західної України напередодні Голокосту ... 290

Розділ V. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В ОЦІНКАХ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

«Драконівські закони» щодо дисципліни ... 302
«Жодного трудящого без облігацій нової позики!». Плата за освіту ... 312
«Друга хвиля» колективізації села ... 321
«Яскраве погіршення життя та його подорожчання» ... 337
Déjà vu: Голодомор 1933 р. у пам’яті українського суспільства ... 346

Розділ VI. УКРАЇНА ПІД ВПЛИВОМ ТОТАЛІТАРНИХ ІДЕОЛОГІЙ: ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ Й ПАТРІОТИЗМУ

Від пролетарського інтернаціоналізму до великодержавності: зміни в радянській ідеології та національній політиці .... 353
Еволюція моделі радянського патріотизму ... 359
Творення «уявної спільноти» та «винайдення традицій» в Українській РСР ... 374
Партократія та інтелігенція як будівничі українського радянського патріотизму ... 397
Українська політична еміграція в очікуванні на війну ... 423

Висновки ... 438

Примітки ... 449

Список скорочень ... 506

Завантажити книгу

 

Читайте розгорнуту рецензію Ірини Захарчук на цю книгу Владислава Гриневича

 

Владислав Гриневич - кандидат історичних, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України, доцент Національного університету "Києво-Могилянська академія". Дослідник історії Другої світової війни і політики історичної пам'яті в сучасній Україні. Автор великої кількості наукових праць, серед яких - розділ "Расколотая память: Вторая мировая война в историческом сознании украинского общества" у збірнику "Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа" (Москва, 2005) та монографія: "Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)" (Київ, 2007). Живе і працює у Києві.

 

 

Усі книги в Бібліотеці

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с. Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!