Україна Модерна

musiezdov

Ярослав Грицак. Нариси історії України: формування модерної української нації XIX-XX ст. [Навч. посібник]. - Київ: Генеза, 1996. - 360 с.

Посібник пропонує нову концепцію української історії модерної доби, що відображає найсучасніші досягнення української та світової науки. У центрі розповіді – складна, драматична і суперечлива історія українського націотворення. Особливий наголос робиться на ознайомлення читача з найновішими теоріями й інтерпретаціями цього процесу.

 

 

 

 

ЗМІСТ

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

ВСТУП

Розділ 1. НА ДОСВІТКАХ НОВОЇ ДОБИ

 • Інтеґрація українських земель у склад Російської та Австрійської імперій
 • Перша хвиля національного відродження у підросійській Україні
 • Російські та польські революційні рухи в Україні 1820-1830 рр.
 • Кирило-Мефодіївське братство: українська відповідь на нову імперську ідеологію
 • Початки українського національного руху на західноукраїнськиї землях
 • Від старої до нової України

Розділ 2. ЗІ СЕЛЯН - У НАЦІЮ: НЕЗАВЕРШЕНИЙ ПРОЕКТ

 • Соціально-економічні зміни у підросійській Україні у другій половині XIX ст.
 • Український національний рух у 1860-1880-х рр.
 • Галицький П’ємонт
 • Політичне життя на Наддніпрянській Україні наприкінці XIX-на початку XX ст.
 • Між містом і селом: мобілізаційні здатності українського руху напередодні революції

Розділ 3. У ВОГНІ ВІЙНИ І РЕВОЛЮЦІЇ: 1914-1921

 • Що таке українська революція
 • Велика війна
 • Доба Центральної Ради
 • Гетьманська держава
 • ЗУНР: Українська держава між Сяном і Збручем
 • Доба Директорії: відродження республіки
 • Більшовицьке завоювання України
 • Чому зазнала поразки Українська революція?

Розділ 4. ВЕЛИКА ПАУЗА

 • Радянська Україна у 1920-і: доба українізації
 • Радянська Україна у 1930-і: десятиліття великого терору
 • Західна Україна у міжвоєнну добу: під колесами історії
 • Західна Україна у міжвоєнну добу: поворот направо
 • Спадщина міжвоєнної доби

Розділ 5. МІЖ ДВОМА ТОТАЛІТАРИЗМАМИ

 • Об’єднання українських земель та радянизація Західної України, 1939-1941
 • Україна в перші місяці радянсько-німецької війни
 • Німецький окупаційний режим
 • Питання колаборації: спроба оцінки
 • Партизанський і повстанський рухи
 • Українське питання наприкінці війни (літо 1943 - весна 1945)
 • Баланс втрат і здобутків

Розділ 6. УКРАЇНА, 1945-1985: НОВА ПОЛІТИЧНА НАЦІЯ

 • Україна у 1945-1953 рр.: кінець сталінської доби
 • 1953-1972: відродження контрольованого автономізму
 • 1972–1982: великий погром
 • За права людини і нації: український дисидентський рух
 • Україна 1945-1985 рр.: пропащий час?
 • Від Чорнобиля до самостійності
 • Перші роки незалежності

ЗАМІСТЬ ЗАКІНЧЕННЯ

ПРИМІТКИ

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Усі книги в бібліотеці

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с. Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!