Україна Модерна

musiezdov

 

 

Кісь Роман. Фінал третього Риму (Російська месіянська ідея на зламі тисячоліть). Перше видання. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1998. – 744 с.

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

УКРАЇНА У ВОГНІ ІДЕОЛОГІЙ. Переднє слово.  Ярослав  Дашкевич

Розділ перший.РОСІЙСЬКА ІДЕЯ: ВИМІРИ ТА ІНВАРІАНТИ (ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ)

Розділ другий  МОСКОВСЬКА МЕСІЯНІСТИЧНА ІДЕЯ ЯК СУРОГАТ РЕЛІГІЇ

Розділ третій  ІСТОРИЧНА ЛОГІКА І ТИПОЛОГІЯ МЕСІЯНСТВА

Розділ четвертий  РОСІЯ І ЗАХІД:ЄВРАЗІЯ ЧИ АЗОПА?

  1. У мережі культурних координат
  2. Євразія чи Азіопа?

Розділ п’ятий  ДО ОСНОВ МОСКОВСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ: СИМБІОЗ «ПРАВОСЛАВ’Я», ЕТАТИЗМУ І ГЕГЕМОНІЗМУ

  1. Діагноз: старий імперський синдром.
  2. До психології північної Орди (внутрішня сутність і камуфляж історії)

Розділ шостий  БІПОЛЯРНІСТЬ РОСІЙСЬКОЇ ВДАЧІ І СТИХІЯ «ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ»

Розділ сьомий  ПЕРЕДЧУТТЯ ВЕЛИКОЇ АГОНІЇ(ЕСХАТОЛОГІЗМ І ТАНАТОЛОГІЯ РОСІЙСЬКОЇ ДУШІ)

1. Уж ветер смерти сердце студит...

2. «Живые мертвее мертвых...»,  або танатологія Кавказької війни.

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ

 

Роман Кісь — етнолог, філософ, соціолінгвіст, публіцист, старший науковий співробітник Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України. У різні роки дослідницькі інтереси Р.Кіся зосереджувалися на таких темах: соціокультурні аспекти маятникової міграції та інші питання етносоціології; родинний побут гуцулів; обряди, вірування та мовна картина світу чукчів-оленярів Танюрерської тундри; епістемологічні та ментальні виміри російської суспільної та релігійно-філософської думки; філософсько-культурологічне осмислення проблематики Еросу і Танатосу; релігійна філософія Григорія Сковороди. Розробляв концептуальні питання теорії нації і національної ідеї, а також працював над проблематикою постколоніальних студій, розробляв прикладні аспекти деколонізації соціокультурного простору України. Займався теоретичними аспектами соціолінгвістики культури, лігвокультурології, культурологічної теорії дискурсу. Створив оригінальний авторський трансдисциплінарний напрямок у сучасній філософії культури – філософську теорію смислу. Автор низки знакових прць, серед яких: "Фінал третього Риму (осторонь Азіопи). Книга 2-га" (Львів, 2007), "Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до теорії культурного релятивізму" (Львів, 2002), "Глобальне - національне - локальне (соціальна антропологія культурного простору)" (Львів, 2005).

 

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с. Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!