Україна Модерна

Людмила Смоляр. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України II пол. XIX - поч. XX ст. Сторінки історії: Монографія. – Одеса: Астропринт, 1998. – 408 с.

Монографія являє собою комплексне дослідження жіночого руху Наддніпрянської України др. пол. XIX - поч. XX століття в історичному та соціокультурному аспекті. Історія жіночого руху в Україні простежується на широкому історичному тлі з залученням значного кола архівних матеріалів, які дозволяють визначити його основні течії, періоди розвитку, розкривається історія створення та діяльності жіночих товариств, описуються форми їх роботи, подаються яскраві приклади широкої участі жінок в культурно-освітньому, громадському, народницькому русі. В монографії вперше розглядається сутність концепції самозахисту, яка стала центральною концепцією жіночого руху Наддніпрянської України. Видання адресоване науковцям, викладачам, жіночим організаціям, усім, хто цікавиться історією України та прагне осмислити соціальну роль жінки.

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ І. ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАТУС ЖІНОК НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ II пол. XIX- поч. XX СТОЛІТТЯ

1.1. Правове становище жінок на основі законодавства Російської імперії
1.2. Правове становище селянки за звичаєвим
правом
1.3. Демографічна ситуація в Україні в II пол. XIX - поч. XX століття
1.4. Освітній рівень жіночого та чоловічого населення
1.5. Соціально-економічне становище жінок

Розділ II. ЖІНОЧЕ ПИТАННЯ НАПЕРЕДОДНІ І В ДОБУ РЕФОРМ

Розділ III. ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ТЕЧІЯ ЖІНОЧОГО РУХУ

1. Політика царського самодержавства в галузі середньої освіти жінок та роль демократичної інтелігенції і жінок в її формуванні
2. Боротьба жінок за право на вищу освіту
2.1. Перша спроба жінок увійти до університетів
2.2. Вищі жіночі курси в Києві (1878-1889 pp.)
2.3. Боротьба за вищу жіночу освіту в Одесі
2.4. Другий університетський етап жіночої освіти
2.5. Другий етап Вищих жіночих курсів:
Вищі жіночі курси в Харкові
Вищі жіночі курси в Києві
Вищі жіночі курси в Одесі
2.6. Вища професійна освіта жінок
3. Благодійний напрямок жіночого руху
3.1. Традиції благодійності українських жінок
3.2. Доброчинні жіночі товариства:
Одеське жіноче благодійне товариство
Київське благодійне товариство
Одеське жіноче товариство допомоги бідним
Одеське жіноче товариство допомоги бідним породіллям Одеси
3.3. Благодійна діяльність жінок в сфері опіки та виховання дітей
Товариство денних притулків для дітей робітничого класу
Київське товариство народних дитячих садків
Дитячі притулки
3.4. Клерикальні жіночі організації
3.5. Цільові пожертвування жінок на суспільні потреби
4. Рух самодопомоги
4.1. Боротьба жінок за право на працю та формування товариств взаємодопомоги
4.2. Харківське товариство взаємодопомоги працюючих жінок (1902-1919 рр.)
5. Морально-етичний напрямок діяльності жіночих товариств
5.1. Одеське товариство оборони жінок (1904-1917 рр.)
5.2. Київське товариство оборони жінок (1905-1917 рр.)
6. Боротьба жінок за політичні та громадянські права
7. Участь жінок Наддніпрянської України в роботі Першого Всеросійського жіночого з’їзду
8. Жіночі клуби
9. Діяльність жіночих товариств в період першої світової війни

Розділ ІV. СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА АБО РАДИКАЛЬНА ТЕЧІЯ ЖІНОЧОГО РУХУ

1. Народницький етап
2. Пролетарський етап
2.1. Страйкова боротьба трудящих жінок як форма боротьби за економічні та політичні права
2.2. Відношення політичних партій до жіночого питання
2.3. Участь жінок в діяльності українських партій
2.4. Участь жінок Наддніпрянської України в діяльності загальноросійських соціал-демократичних організацій

Розділ V.НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ТЕЧІЯ ЖІНОЧОГО РУХУ

1. Діяльність жінок в сфері освіти українського народу
1.1. Роль жінок у заснуванні та діяльності недільних шкіл
1.2. Харківська недільна школа
1.3. Недільні школи Харківського товариства поширення грамотності
1.4. Перша одеська недільна школа
1.5. Недільна школа С.І.Віденської
1.6. Праця жінок в товариствах поширення грамоти
2. Участь жінок в діяльності громад
2.1. Громадівський рух 60-90 -х років XIX ст.
2.2. Гуртки Олени Доброграєвої (1883-1888 рр.)
2.3. Жіночий гурток на Вищих жіночих курсах в Києві (1888-1890 рр.)
2.4. Жіноча Громада (1901-1905 рр.)
3. Українське питання на початку XX століття та роль жінок у його вирішенні
3.1. Боротьба жінок за скасування обмежень українського слова
3.2. Просвіти та культурно-освітні товариства
3.3. Марія Загірна
3.4. Любов Шульгіна
3.5. Софія Русова

Розділ VІ. ЛІТЕРАТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОК ЯК ШЛЯХ ДО САМО-РЕАЛІЗАЦІЇ, ЯК ВИЯВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ

1. Марко Вовчок
2. Ганна Барвінок
3. Дніпрова Чайка
4. Олена Пчілка
5. Леся Українка
6. Грицько Григоренко
7. Людмила Старицька-Черняхівська
8. Любов Яновська
9. Христина Алчевська

ПІДСУМКИ ПРОЙДЕНОГО ШЛЯХУ

Список жіночих товариств Наддніпрянської України в II пол. XIX - поч. XX ст.

ДЖЕРЕЛА ТА БІБЛІОГРАФІЯ

Завантажити книгу

 

Смоляр Людмила Олексіївна (1958-2004) – історикиня, кандидатка історичних наук, випускниця історичного факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка, викладачка історії та суспільних дисциплін на кафедрі історії Одеської академії харчових технологій. Засновниця та директорка Одеського наукового центру жіночих досліджень, авторка численних публікацій з жіночої проблематики, активна діячка щодо впровадження гендерної освіти в Україні, міжнародна експертка Ради Європи, нагороджена Орденом княгині Ольги. Була однією з організаторок перших в Україні міжнародних конференцій з жіночої тематики: “Жіночий рух в Україні: історія і сучасність” (1994), “Жінки України: сучасний статус і перспективи” (1995), “Жіночих наукових читань” (1997). У 1995 р. - членка експертної групи Перших Парламентських Слухань щодо становища жінок в Україні. Була учасницею Гендерної Ради при Міністерстві у справах сім’ї та молоді, а також експерткою Гендерного Бюро ПРООН. Царина наукових інтересів: жіночий рух Наддніпрянщини, жіночий рух як фактор формування громадянського суспільства, жіноча історія України.

 

Усі книги в Бібліотеці

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!