Україна Модерна

Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Монографія / За загальн. ред. Л. О. Смоляр. – Одеса: Астропринт, 1999. – 440 с.

Пропонована колективна монографія є однією з перших спроб висвітлення ролі жінок в українській історії. На основі широкого кола історичних джерел та літератури досліджується і аналізується становище українських жінок, особливості їх політичного та соціального статусу в різні періоди історії – з найдавніших часів до сьогодення. Комплексний підхід до вивчення “жіночих сторінок” зумовив особливості структурної побудови монографії, у якій систематизовано наявну літературу з питань становища жінок, зібрано біографії жінок, діяльність яких суттєво вплинула на суспільно-політичний та культурний розвиток України, складено перелік жіночих громадських організацій, що були і є невід’ємною частиною громадянського суспільства. Науковцям, викладачам, студентам, усім, хто цікавиться історією України, надається можливість відкрити невідомі сторінки, що стосуються життя, побуту та діяльності українських жінок.

З М І С Т

Передмова

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Матріархатні уявлення в українській культурі

I. “Жіноче начало” в українській ментальності (О. Луценко)

Русинки княжої доби

II. Жінка Київської Русі (Л. Смоляр)
1. Суспільний статус жінки Київської Русі
2. Жінка в давньоруській сім’ї
Укладення шлюбу
Розлучний процес
Норми сімейних відносин
3. Образи визначних русинок
Княгиня Ольга
Анастасія
Єлизавета
Анна
Євпраксія

Жінка у козацьку добу

III. Роль жінок у суспільному житті України козацької доби (О. Кривоший)

Жінка України XIX — початку XX століття

IV. Жінки Наддніпрянської України в XIX - на початку XX століття (Л. Смоляр)
1. Правовий статус
2. Осмислення суспільних проблем жіноцтва в Наддніпрянській Україні
3. Жіночий рух другої половини XIX – початку XX століття
V. Жіночий рух на Західноукраїнських землях (кінець XIX - 30-ї роки XX століття) (О. Маланчук-Рибак)

Жінки Радянської України

VI. Жіноцтво України у довоєнний період (Л . Стефаненко)
VII. Жіночий фактор перемоги (В. Галаган)
VIII. Статус жінок у післявоєнний період (Л. Стефаненко)

Жінка України в умовах трансформації

IX. Реалії соціального становища жінок України (Л. Стефаненко)
X. Самоорганізація жінок та відродження жіночого руху в Україні (Л. Смоляр)
1. Творення громадянського суспільства – умова розвитку жіночого руху
2. Етапи розвитку сучасного жіночого руху
3. Традиційні жіночі організації
4. Соціально-орієнтовані жіночі організації
5. Організації ділових жінок
6. Організації феміністичної орієнтації
7. Соціальна база сучасного жіночого руху
8. Основні тенденції жіночого руху в Україні
9. Проблеми діалогу, координації жіночого руху
10. Взаємодія НЖО та органів влади має будуватися на основі діалогу

ДОВІДКОВА ЧАСТИНА

I. Біографічний довідник (Т. Рибалко, О. Філіпенко)
II. Бібліографічний довідник (Л. Смоляр, Л. Стефаненко, І. Калиновська)
1. Жінка в добу Київської Русі. Система жіночих цінностей та їх вплив на суспільство
2. Жіноче питання у литовсько-польську добу. Козацтво і жінка
3. Жінка України XIX - початку XX століття
4. Жінка в період Центральної Ради та національних змагань за українську державність (1917-1921)
5. Перший Всеукраїнський жіночий конгрес (23-27 червня 1934 р.)
6. Жінка в Радянській Україні
7. Жіночий фактор перемоги у Великій Вітчизняній війні
8. Жінка 40-80-х років
9. Сучасний статус українки. Розвиток жіночого руху у 80-90-х роках
10. Дисертації та автореферати дисертацій
11. Бібліографічні видання
12. Література про жіночі організації еміграції

ДОДАТКИ

Жіночі товариства та організації
Нагороди
Жінки-депутати Верховної Ради
I. Жіночі товариства наддніпрянської України в II пол. XIX - початку XX стoліття
II. Основні жіночі організації на західно-українських землях (1884-1939)
III. Сучасні жіночі організації України
IV. Відзнака Президента України “Орден княгині Ольги”
V. Жінки України, нагороджені “Oрденом княгині Ольги”
VI. Жінки-депутати Верховної Ради України 12 скликання (1990-1994 pp.) 13 із 445 обраних депутатів
VII. Жінки-депутати Верховної Ради України 13 скликання (1994-1998 pp.) 19 з 413 обраних депутатів
VIII. Жінки-депутати Верховної Ради 14 скликання
IX. Жіноче представництво у партійних списках в період виборів 1998 року
X. Розподіл кандидатів у народні депутати від Всеукраїнської партії жіночих ініціатив за місцем проживання (з 27 кандидатів)

Інформація про авторів 

 

Завантажити книгу

 

Смоляр Людмила Олексіївна (1958-2004) – історикиня, кандидатка історичних наук, випускниця історичного факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка, викладачка історії та суспільних дисциплін на кафедрі історії Одеської академії харчових технологій. Засновниця та директорка Одеського наукового центру жіночих досліджень, авторка численних публікацій з жіночої проблематики, активна діячка щодо впровадження гендерної освіти в Україні, міжнародна експертка Ради Європи, нагороджена Орденом княгині Ольги. Була однією з організаторок перших в Україні міжнародних конференцій з жіночої тематики: “Жіночий рух в Україні: історія і сучасність” (1994), “Жінки України: сучасний статус і перспективи” (1995), “Жіночих наукових читань” (1997). У 1995 р. - членка експертної групи Перших Парламентських Слухань щодо становища жінок в Україні. Була учасницею Гендерної Ради при Міністерстві у справах сім’ї та молоді, а також експерткою Гендерного Бюро ПРООН. Царина наукових інтересів: жіночий рух Наддніпрянщини, жіночий рух як фактор формування громадянського суспільства, жіноча історія України.

 Усі книги в Бібліотеці

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с. Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!