Україна Модерна

// Олег Гринчук

Гадаю, для більшості науковців важливо, щоб їхні напрацювання мали свого читача і відповідно були представлені в науковому середовищі. Значна кількість кандидатських досліджень молодих українських науковців залишається знаними тільки вузькому колу причетних до захисту осіб. Тому завжди приємно читати праці дослідників, які власні кандидатські роботи доопрацювали й видали в паперовому й електронному варіантах. Звісно, це потребує додаткових зусиль, проте вдалим результатом може бути більше коло читачів й можливість обговорити власні ідеї у ширшому колі науковців. Прикладом такого дослідження є книга Данила Кравця - співробітника Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника - “Західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920-1930-ті рр.)”.

 У монографії Данила Кравця висвітлено громадсько-політичну думку західноукраїнської інтелігенції - науковців, політиків, артистів про радянську Україну. Найперш автор детально аналізує стан дослідження й джерельну базу теми, присвячуючи цьому питанню перший розділ книги. У другому розділі Кравець розмірковує над базисом радянофільських ідей, з’ясовує наскільки вони мали локальне коріння, а наскільки були імпортовані чи спричинені поразкою ЗУНР у Польсько-українській війні (1918-1919). В наступних розділах автор розглядає декілька блоків тем, які стосуються процесів, що відбувалися в радянській Україні й мали значний відголос в середовищі західноукраїнської інтелігенції. Зокрема мова йде про: НЕП, українізацію, індустріалізацію, колективізацію, голодомор, репресії (особливу увагу приділено справі “СВУ”), культурні та суспільно-політичні процеси, а також повсякденне життя в УРСР. 

Особливу увагу автор акцентує на сталінських репресіях у п’ятому розділі “Громадсько-політична думка в західній Україні про репресії у радянській Україні”, які, на його думку, стали переломним моментом для західноукраїнської інтелігенції. Ці події кардинально змінили ставлення багатьох людей, які із симпатією ставились до Радянської України. Також це сприяло налагодженню українськими партіями партнерських стосунків із польською владою, адже сталінські репресії спростовували міт про радянську Україну як форму української державності.
Після прочитання книги складається враження, що тема Радянської України була, якщо і не визначальною у політичному процесі Західної України у 20-30-ті рр. минулого століття, то посідала чільне місце у політичних дискусіях в середовищі локальної інтелігенції. Для формування політичних партій і творення союзів важливо було окреслити власне ставлення до процесів, які відбувалися у Радянській Україні. Проте в даному контексті все ж бракує фактору польських, але також єврейських і білоруських політичних партій і їхнього ставлення до Радянського Союзу та його республік. Приміром, коротка характеристика ставлення західнобілоруської інтелігенції до радянської Білорусі могла би збагатити контекст. Хоча, гадаю, згадані теми цікавлять автора і можна очікувати подальших досліджень Данила Кравця в даному напрямку.

Головна заувага, яка стосується використання терміну “Західноукраїнський”. З авторської нарації стає зрозуміло (але також це є загальновідомим фактом) , що у міжвоєнний період існувала значна відмінність між галицькими і волинськими політичними партіями. Галицькі українці й українці Волині мали різний політичний досвід, походили з різних імперій і творили різні політичні проекти. Для кращого розуміння, гадаю, вдалим підходом було би розділити “Західноукраїнські землі” на Волинь і Східну Галичину чи землі колишнього королівства Галичини й Володимирії (або ЗУНР) й Російської імперії (або УНР). Думаю, це допомогло би краще дослідити середовища інтелігенції згаданих регіонів й відповідно проаналізувати їхнє ставлення до радянської України й процесів, які там відбувалися. 

Книга Данила Кравця може бути цікавою науковцям, які займаються історією України, полоністам та історикам, що вивчають регіони Центрально-Східної Європи, радянологам, дослідникам радянської України і СРСР загалом. Також монографія Кравця може бути вступом до вивчення біографій діячів української інтелігенції, адже автор приділяє значну увагу багатьом відомим особистостям.
Видання монографії Данилом Кравцем є хорошим прикладом для молодих дослідників, які після захисту власних досліджень вагаються чи готувати на основі власної праці книгу. А також для дослідників, які тільки приступають до написання кандидатської роботи. Адже можливість після декількох років важкої праці мати власну книгу - може бути хорошою мотивацією.

 

Більше про книгу див. тут

Думки вголос на Україна модерна - Роздуми про актуальне, дискусії, полеміка

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!