Україна Модерна

Всі автори

// Ярослав Грицак

Ярослав Грицак – історик, редактор-засновник «України Модерної», професор Українського католицького університету та директор Інституту історичних досліджень Львівського Національного університету ім. І. Франка. Автор статей і книжок із проблем модерної історії України та Центрально-Східної Європи, зокрема синтези «Нарис історії України: Формування модерної української нації XIX–XX ст.» (Київ: Генеза, 1996; 2006), монографій «Пророк у своїй вітчизні: Іван Франко та його спільнота» (Київ: Критика, 2006), збірок «Життя, смерть та інші неприємності» (Київ: Грані-Т, 2008; 2010) і «Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад» (Київ: Критика, 2011) тощо, упорядник двотомника вибраних праць Івана Лисяка-Рудницького «Історичні есе» (Київ: Основи, 1994). Живе та працює у Львові.

// Олена Петренко

Олена Петренко - історик, наукова співробітниця та докторанка кафедри Східноєвропейської історії Рурського університету (м. Бохум, Німеччина). Досліджує участь жінок в українському націоналістичному підпіллі. Авторка низки статтей з проблем гендерного насильства, історії участі жінок у воєнних конфліктах. Нещодавня публікація «Субъективная ответственность: участие женщин в Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (конец 1920-1950-е гг.)» (СССР во Второй мировой войне: Оккупация. Холокост. Сталинизм / Ред. О. Будницкий и Л. Новикова. - М. 2014. - С. 134-148). Живе і працює в Бохумі, Німеччина.

// Оксана Кісь

Оксана Кісь - історик та антрополог, наукова редакторка сайту "Україна Модерна", кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України. Наукові інтереси охоплюють жіночу історію, феміністську антропологію, усну історію та ґендерні перетворення у пост-соціалістичних країнах. Книга О.Кісь "Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ - початку ХХ ст." вийшла друком у Львові у 2008 р. (друге видання - у 2012 р.). Очолює Українську Асоціацію Дослідників Жіночої Історії. Є членкою редколегії щорічника "ASPASIA: International Yearbook of Central, Eastern and Southern European Women’s and Gender History". Авторка низки статей, запрошена редакторка тематичних чисел наукових журналів та співредакторка збірників з ґендерної тематики. Її нинішнє дослідження зосереджене на вивченні повсякденного життя жінок в надзвичайних історичних обставинах у радянській Україні в середині ХХ ст. Живе і працює у Львові.

// Владислав Гриневич

Владислав Гриневич - кандидат історичних, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України, доцент Національного університету "Києво-Могилянська академія". Дослідник історії Другої світової війни і політики історичної пам'яті в сучасній Україні. Автор великої кількості наукових праць, серед яких - розділ "Расколотая память: Вторая мировая война в историческом сознании украинского общества" у збірнику "Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа" (Москва, 2005) та монографія: "Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)" (Київ, 2007). Живе і працює у Києві.

// Юрій Радченко

Юрій Радченко – історик, кандидат історичних наук, директор Центру дослідження міжетнічних відносин Східної Європи, старший викладач кафедри міжнародних відносин Інституту сходознавства та міжнародних відносин "Харківський колегіум. Сфера наукових зацікавлень: історія Другої світової війни, Голокост, українсько-єврейські взаємовідносини, право-радикальні рухи в Європі у 1920-40-х рр. Серед останніх публікацій: “Ukrainische Hilfspolizei и Холокост на территории генерал-бецирка Чернигов, 1941–1943” (Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. - № 1, 2013) та ““We fired all cartridges at them”: Ukrainische Hilfspolizei and the Holocaust on the territory of the Generalbezirk Kharkiv, 1941-1943” (Yad Vashem Studies. - № 41/1, 2013). У 2015-2016 перебуває на науковому стажуванні Ізраїлі на позиції Yad Hanadiv/Beracha Foundation post-doctoral Fellow

// Євген Сінкевич

Євген Сінкевич – історик, доктор історичних наук (2011), голова Херсонської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Досліджує питання історії Україні, історіографії, історії народного господарства, історичного краєзнавства. За його ініціативи було створено низку провідних журналів та наукових збірок України: «Південний архів. Історичні дослідження», «Чорноморський літопис», «Історичний архів. Наукові студії» та інші. Автор п’яти монографій і двох навчальних посібників, в тому числі “Історія Херсонщини: Навч. Посібник” (Херсон, 2003) та “Краківська історична школа в польській історіографії : монографія” (Миколаїв , 2010). Живе і працює у Херсоні та Миколаєві.

// Елеонора Нарвселіус

Елеонора Нарвселіус - етнолог, кандидатка філологічних наук (Львівський університет), доктор філософії (Ph.D.) за спеціальністю Ethnic Studies (Університет Лінчопінга, Швеція). Наукова співробітниця Центру досліджень Європи в Лундському університеті (Швеція). Авторка книги “Ukrainian Intelligentsia in Post-Soviet L’viv: Narratives, Identity and Power” (New York - Toronto - Plymouth, UK: Lexington Books, 2012). Наукові зацікавлення: дослідження еліт, проблематика колективної пам'яті в Центрально-Східній Європі, дослідження культурної спадщини й комерціалізації історії. Серед недавніх публікацій - статті “Волинь 1943–1944 рр. і довоєнна польськість в інтелектуальній полеміці Західної України” (http://uamoderna.com) та “Lviv and Chernivtsi: Two Memory Cultures at the Western Ukrainian Borderland” // East/West: Journal of Ukrainian Studies, vol.I, no. 1, 2014 (в співавторстві з Нікласом Бернсандом). Живе і працює у м. Лунд, Швеція.

// Alexander Motyl

Alexander J. Motyl is professor of political science at Rutgers University-Newark, as well as a writer and painter. He served as associate director of the Harriman Institute at Columbia University from 1992 to 1998. A specialist on Ukraine, Russia, and the USSR, and on nationalism, revolutions, empires, and theory, he is the author of “Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження” (Київ: Критика, 2009); “Кінець імперії” (Київ: Критика, 2009); “Nations in transit, 1999–2000” (New Brunswick: Transaction Publishers, 2001) and other books. He served as an editor of more than ten volumes, including “The Encyclopedia of Nationalism.”

// Гелінада Грінченко

Гелінада Грінченко — історик, наукова редакторка часопису «Україна Модерна», докторка історичних наук (2011), професорка кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, голова Української асоціації усної історії. Основна сфера наукових зацікавлень: усна історія, політика пам’яті, примусова праця часів Другої світової війни. Співредактор випусків 11–12, 15 та 16–17 історико-культурологічного збірника «Схід/Захід» (Харків, 2008, 2011, 2013), збірника «У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело» (Харків, 2010). Автор статей і книжок, редактор та укладач збірників статей та документів з історії та пам’яті про примусову працю часів Другої світової війни. Остання книжка: «Усна історія примусу до праці: метод, контексти, тексти» (Харків, 2012). Живе і працює у Харкові.

// Юрій Рубан

Юрій Рубан - українській державний діяч, журналіст, кандидат технічних наук (1990), керівник Головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України (з 2014). У 2005-2010 очолював Національний інститут стратегічних досліджень. Заслужений журналіст України (2005). Член Ради національної безпеки і оборони України (2007). Автор низки аналітичних публікацій, зокрема “«Помаранчева революція»: стратегічна оцінка в контексті європейської перспективи” (Вісник НАН України. - 2009, № 12) та “Україна як суб’єкт і об’єкт сучасних міжнародних інформаційних воєн” (Стратегічні пріоритети. - 2009, №2). Живе і працює у Києві.

// Юлія Кисла

Юлія Кисла – історик, редакторка відділу рецензій часопису «Україна Модерна». Випускниця бакалаврської та магістерської програми кафедри історії Національного Університету "Києво-Могилянська Академія". Закінчила магістерську програму з історії в Центрально-Європейському Університеті (Будапешт), докторанка відділу історії та класичних студій Університету Альберти (Едмонтон, Канада). Досліджує проблеми радянської історії пізнього сталінізму, зокрема, репресій у сфері літератури та мистецтва у післявоєнний період та участі літераторів та критиків в цьому процесі. Працює над дисертацією на тему: «Переглядаючи історію післявоєнної доби: українські радянські письменники в епоху пізнього сталінізму, 1944-1953 рр." Живе і працює в Едмонтоні (Канада).

// Олена Стяжкіна

Олена Стяжкіна - історик, докторка історичних наук (2003), професорка кафедри історії слов'ян Донецького національного університету, письменниця. Заступниця головного редактора збірника «Нові сторінки історії Донбасу», членка редакційної колегії «Вісника Донецького національного університету: історичні науки», часопису «Історичні і політологічні дослідження», членка Української асоціації дослідників жіночої історії та Української асоціації усної історії. Авторка книг «Людина в радянській провінції: освоєння(від)мови» » (Донецьк: Ноулідж, 2013)» та "Жінки в історії української культури другої половини ХХ століття" (Донецьк: Східний видавничий дім, 2002). Живе і працює у Донецьку.

// Данило Судин

Данило Судин – соціолог, доцент кафедри соціології Українського католицького університету, науковий співробітник відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України. Захистив дисертацію в Харківському національному університеті ім.В.Н.Каразіна у 2011 р. Займається дослідженням регіональної специфіки (від)творення української національної ідентичності в сучасній Україні. Серед наукових публікацій дослідника - статті "Типи української національної ідентичності: апробація теоретичного концепту" (Вісник ХНУ ім.Каразіна. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. Вип. 30, 2013) та "Українська національна ідентичність: змістове наповнення в регіональному та віковому вимірах" (Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Дрогобич, 2012). Живе і працює у Львові.

// Владислава Москалець

Владислава Москалець - історик, аспірантка в Українському Католицькому Університеті (Львів) та Ягелонському університеті (Краків). Працює над дисертацію “Єврейські нафтові підприємці Дрогобича і Борислава 1860-1914”, учасниця низки міжнародних проектів та освітніх програм. Займається перекладами з їдишу на українську та польську мови. Серед наукових інтересів - соціальна та економічна історія євреїв Східної Європи, модерністська література їдишем.

// Домініка Ранк

Домініка Ранк – історик, докторантка Ягелонського університету (Краків), випускниця докторантської програми НаУКМА, учасниця низки міжнародних проектів та освітніх програм. Дисертаційне дослідження зосереджене на аналізі формування модерних ідентичностей серед єврейства Східної Галичини, зокрема у м. Броди. Наукові інтереси охрплюють модернізаційні процеси серед євреїв Східної Галичини, гетто-літературу, життя і творчість Йозефа Рота, орієнталізм Галичини, історія євреїв у Кишиневі.

// Михайло Гаухман

Михайло Гаухман – історик, кандидат історичних наук (2012), провідний науковий співробітник Луганського обласного краєзнавчого музею. У 2003–2008 рр. навчався на історичному факультеті Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Наукові інтереси: національне питання в Російській імперії, націоналізм, юдаїка, українська історіографія ХІХ–ХХ ст., історія Луганського краю наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. Серед останніх публікацій: "Справа Бейліса" (1911 - 1913 рр.): версії сучасників і причини фабрикації (до сторіччя судового процесу)" (Український історичний журнал. 2013, № 6) та "Паралельні світи": порівняльний аналіз українського і єврейського національних проектів початку ХХ ст. (на прикладі Правобережної України) (Judaica Ukrainica. 2013, Vol. 2). Мешкає в Уфі (Республіка Башкортостан).

// Лукаш Ясіна

Лукаш Ясіна (Łukasz Jasina) – польський історик, культуролог та публіцист, спеціалізується в україністиці та русистиці, кінознавець. Закінчив факультет права та історії Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ. Здобув ступінь доктора гуманітарних наук у царині кінознавства від Інституту мистецтв Польської академії наук (2011). Керівник східного відділу тижневика "Kultura Liberalna". Стипендіат Гарвардського Інституту Українських Студій, учень Ігора Шевченка. Авток низки книг, зокрема: Szewczenko Ihor, Łukasz Jasinа “Zakorzeniony kosmopolita: Ihor Szewczenko w rozmowie Łukasz Jasiną» (Lublin, 2010). Живе і працює у Варшаві (Польща).

// Олексій Мусієздов

Олексій Мусієздов – соціолог, доктор соціологічних наук (2015), доцент кафедри соціології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Коло наукових інтересів: дослідження ідентичності, постсучасне суспільство, соціологія культури, урбаністичні студії. Автор монографії «Соціологічна концепція міської ідентичності» (2013). Живе і працює у Харкові.

// Устина Стефанчук

Устина Стефанчук - політологиня, архівознавка та мандрівниця. Випускниця філософського факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка. Працює над дисертаційним дослідженням, присвяченим постаті Юліяна Вассияна в контексті європейських філософсько-світоглядних ідей середини XX ст. Стипендіатка низки дослідницьких програм, завдяки яким опрацьовувала архіви у Чехії, Німеччині, Польщі, Франції та Канаді. Сфера наукових інтересів охоплює широке коло від політичної філософії до культурної антропології, усної історії та етнографії. Живе і працює в Едмонтоні, Канада

// Ірина Вушко

Ірина Вушко – історик модерного часу Східної Європи, редакторка часопису «Україна Модерна», викладачка історії у Hunter College, CUNY. Закінчила магістерську програму в Центрально-Європейському Університеті (Будапешт) і здобула ступінь доктора філософії (Ph.D.) з історії від Єльського університету (2008). Її перша книга "The Politics of Cultural Retreat: Imperial Bureaucracy in Austrian Galicia, 1772-1867" незабаром вийде друком у видавництві Yale University Press. Зараз працює над другою книгою під назвою ”From Empire to Nation States,” в якій простежує життєві траєкторії 25 осіб, які розпочали свою кар’єру в Австро-Угорській Імперії, але після 1918 року їхні шляхи розійшлися до різних країн-наступниць. Живе і працює в Нью-Йорку, США.

// Катерина Кобченко

Катерина Кобченко – історик, кандидатка історичних наук (2004), наукова співробітниця Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету ім.Т.Шевченка, членка правління Української Асоціації Дослідників Жіночої історії. Наукові інтереси — жіноча та ґендерна історія, передовсім історія вищої та середньої спеціальної освіти та наукової праці жіноцтва Наддніпрянської України, історія жіночого руху, емансипаційні процеси ранньорадянського періоду; займається питаннями соціальної історії, усної історії, науковою біографістикою, києвознавством. Авторка книги «Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих жіночих курсів” (Київ, 2007). Учасниця низки міжнародних дослідницьких проектів та програм наукового обміну з Німеччиною. Живе і працює у Києві.

// Сергій Стельмах

Сергій Стельмах - історик, доктор історичних наук (2005), професор Київського національного університету ім.Т. Шевченка та Національного університету "Києво-Могилянська Академія". Автор статей і монографій з історії історичної науки в Україні та в Європі ХІХ - ХХ століть, теорії та методології історії. Головний редактор щорічника "Історія та історіографія в Європі". Автор монографій "Історична думка в Україні ХІХ - початку ХХ століття" (Київ, 1997), "Історична наука в Україні епохи класичного історизму (ХІХ - початок ХХ ст.)" (Київ, 2005). Науковий редактор і перекладач праць з методології історичних досліджень. Живе і працює у Києві.

// Поліна Барвінська

Поліна Барвінська – історик, докторка історичних наук (2013), професорка кафедри нової та новітньої історії Одеського національного університету ім.І.І.Мечнікова. Наукові інтереси: східноєвропейські історичні дослідження в країнах німецькомовного простору, українсько-німецькі відносини, політика пам'яті, європейька історія ХХ ст. Авторка монографії “Між наукою і політикою. Інтерпретації Східної Європи в академічному середовищі німецькомовного простору у кінці XIX - початку XXI ст.” (Одеса, 2012). Живе і працює в Одесі.

// Оксана Міхеєва

Оксана Міхеєва – історик і соціолог, докторка історичних наук (2012), у 2011-2014 - професорка кафедри соціології управління Донецького державного університету управління, нині - професорка кафедри нової і новітньої історії України Українського Католицького Університету. Коло наукових інтересів: соціальна історія, специфіка соціальної комунікації та культурної мотивації в перехідних суспільствах, девіантна поведінка за умов перехідних історичних періодів, кримінальна злочинність та діяльність правоохоронних органів в Україні в перші десятиліття радянської влади. Організаторка низки конференцій, літніх школ, семінарів і тренінгів, в тому числі з методики викладання у вищій школі. Авторка книг “Становлення та функціонування правоохоронних органів УСРР (1921-1928 рр.) : історичні аспекти (Донецьк, 2011) та “Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919-1929) (Донецьк, 2004). Співавторка посібника для ВНЗ "Соціологія міста" (Донецьк, 2010). Від серпня 2014 живе і працює у Львові.

// Михайло Мартиненко

Історик, випускник магістерської програми «Історія» Українського католицького університету, волонтер Українського центру вивчення історії Голокосту, учасник мобільних моніторингових груп Української Гельсінської спілки з прав людини та Центру громадянських свобод на Сході України. Сфера наукових зацікавлень: історія Голокосту та пам’яті про нього у Львові; історія радянського Львова; історія українського націоналізму, в контексті міжнаціональних відносин. Захистив магістерську роботу на тему: «Тінь Голокосту: розслідування злочинів проти євреїв та їх політична інструменталізація радянськими органами у повоєнному Львові» Живе і працює у Львові.

// Євгеній Монастирський

історик, випускник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (2014, ступінь магістра історії здобув в Українському католицькому університеті (Львів). Досліджує процеси встановлення та функціонування радянської системи агітації та пропаганди у ранньо-радянській Україні та перетворення у свідомості робітництва Донбасу під впливом більшовиків. Коло наукових зацікавлень: совєтологія, політична антропологія, теорія масової свідомості, радянська агітаційно-пропагандистська система, історія робітничих рухів. У 2016 році - гостьовий дослідник Єльського університету (США). Живе і працює у Львові.

// Усач Андрій

історик, випускник магістратури Національного університету «Острозька академія» (2010), керівник Архіву Центру досліджень визвольного руху (з 2013), молодший науковий співробітник Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» (з 2014). Коло наукових зацікавлень: історія Другої світової війни і Голокосту в Україні та пам’яті про них, ролі «звичайних люде» у злочинах нацизму, розслідування діяльності місцевих колаборантів в СРСР. Зокрема, досліджує міцеву колаборацію в адміністративній та військово-поліцейській сферах у генеральній окрузі «Волинь-Поділля» (1941-1944). Живе і працює у Львові.

// Марта Гавришко

Історик, кандидатка історичних наук (2010), молодша наукова співробітниця Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Проходила наукове стажування у Жешувському університеті (2007), Німецькому історичному інституті у Варшаві (2009), Гамбурзькому інституті соціальних досліджень (2015). Авторка низки наукових статей про уявлення/ставлення галицької суспільності до Третього Райху у 1930-х роках, гендерні відносини в підпіллі ОУН та УПА. Сфера наукових зацікавлень: жіноча/гендерна історія, фемінізм і націоналізм, жінки у Другій світовій війні, жіночий досвід ОУН та УПА, гендерне насильство, соціальна/усна історія, історія повсякдення. Членкиня Української Асоціації Дослідників Жіночої Історії. Живе і працює у Львові.

// Олег Гринчук

Олег Гринчук - магістр історії (Український Католицький Університет). Стипендіат програми польського уряду для молодих науковців (Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców) у 2013-2014 роках. Наукові зацікавлення: історія Центрально-Східної Європи, робітничі і студентські протести у Польській Народній Республіці, польська інтелігенція ХІХ-ХХ століть, українсько-польські стосунки, історія лібералізму. Живе і працює у Львові.

// Володимир Ващенко

Володимир Ващенко – історик, доктор історичних наук, cтарший науковий співробітник, професор кафедри історії України Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Наукові інтереси охоплюють психоісторію, усну історію, теорію та методологію історичної науки з акцентом на “не (пост) класичних” стратегіях дослідження, українську та європейську історіографію ХІХ – ХХ ст. Автор текстів з проблем психобіографістики та інтелектуальної історії, зокрема, монографій “Лекції з історії української історичної науки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (М. Костомаров, В. Антонович, М. Грушевський)” (Дн-ськ: Вид-во ДНУ, 1998), “Неврастенія: непрочитані історії (деконструкція одного надпису – сеанс прочитання автомонографії М. Грушевського) (Дн-ськ: Вид-во ДНУ, 2002). “Від самопрезентації до методології: психобіоісторіографічний вимір історіописання М. Грушевського” (Дн-ськ. Вид-во ДНУ, 2007). Один з учасників наукознавчого усноісторичного проекту “Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара” (2012-2017 рр.). Живе і працює у Дніпрі.


Усі статті

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!