Україна Модерна

musiezdov Социологическая концепция городской идентичности

Алексей Мусиездов

Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 372 с.

 

Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами структур і значень, що спричинює проблематизацію існуючих ідентичностей. У відповідь на це люди вимушені самостійно шукати власну визначеність, часто звертаючись у цьому пошуку до найбільш очевидних критеріїв. Серед них одними із найзатребуваніших виявляються територіальні належності, у тому числі належність до міської спільноти.

Традиційно місто характеризується як утілення природного різноманіття людей і спільнот, місце індивідуалізації та співіснування відмінностей. Уже тут єдність міської спільноти стає сумнівною; сучасні тенденції лише посилюють цей сумнів. Наскільки доречно говорити про місто як «місце» в епоху глобалізації? Наскільки можна приписувати об’єднавчу функцію міському простору в епоху електронних комунікацій і соціальних мереж? Яку роль відіграє медіатизація суспільства загалом і комерційне створення й використання образів міста у формуванні міської спільноти зокрема? Очевидно, що ці й інші запитання з необхідністю виникають в осмисленні теми міської ідентичності – чим вона є і яким чином формується? Відповісти на це запитання має соціологічна концепція міської ідентичності.

Теоретичною основою розгляду міської ідентичності в нових умовах стала концепція «уявної спільноти». Окремі положення, що розглядаються в монографії, були сформульовані в рамках досліджень, проведених автором за підтримки грантів Центру міської історії Центрально-Східної Європи (Харківська ідентичність: уявлення про місто та його історію як чинники ідентифікації, 2008–2009) і Міжнародної асоціації гуманітаріїв («“День міста”: Пострадянські інтерпретації радянського міста (на прикладі Харкова)», 2011–2012) (Розділ 4 «Уявлення міста», а саме 4.2.2.2. «Конструювання уявлень про місто»).

Монографія стане в нагоді спеціалістам у галузі соціальних і гуманітарних наук та всім, хто цікавиться соціологією та міською теорією.

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с. Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!