Україна Модерна

Бабин Яр: Історія і пам’ять / За ред. Владислава Гриневича, Павла-Роберта Маґочія. – Київ: Дух і Літера, 2016. – 352 с., з іл.

У книзі висвітлено історію Бабиного Яру – однієї з найбільш вражаючих людських трагедій, котру спричинив нацистський окупаційний режим. Досліджується політика пам’яті/забуття Бабиного Яру від сталінських часів до сьогодення. Книжка стала результатом співпраці науковців із різних галузей знання і різних країн світу – України, Канади, Нідерландів, США, Ізраїлю, Франції, яких поєднало усвідомлення важливості збереження пам’яті про Бабин Яр як символ Голокосту та інших трагедій XX століття.

 

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА (Норман Наймарк)
ВСТУПНЕ СЛОВО (Владислав Гриневич, Павло-Роберт Маґочій)
РОЗДІЛИ
1. Бабин Яр у просторі і часі (Михайло Кальницький)
2. Бабин Яр: напередодні трагедії (Ігор Щупак)
3. Україна під нацистською владою (Карел Беркгоф)
4. Бабин Яр як символ Голокосту та інших трагедій часів Другої світової війни (Віталій Нахманович)
5. Бабин Яр після Бабиного Яру (Владислав Гриневич)
6. Бабин Яр: літературні свідчення та приватні версії (Ася Ковригіна-Крейдич)
7. Бабин Яр в усній історії (Гелінада Грінченко)
8. Бабин Яр в художній літературі (Ірина Захарчук)
9. Бабин Яр у кіно (Карел Беркгоф)
10.Бабин Яр у скульптурі та живописі (Ірина Климова)
11.Музична меморіалізація Бабиного Яру (Наталія Семененко)
12.Бабин Яр: місце пам’яті у пошуках майбутнього (Віталій Нахманович)
ПОСТСКРИПТУМ
Мій Бабин Яр (Шимон Редліх)
Бабин Яр як простір пам’яті та суспільна проблема в сучасній Україні і поза нею (Мирослав Маринович)
Джерела, література до ілюстрацій
АВТОРИ

Babyn Yar: History and Memory / Edited by Vladyslav Hrynevych and Paul Robert Magocsi. – Кyiv: DUKH I LITERA, 2016. – 328 p., ill.

This volume was prepared under the sponsorship of the Ukrainian Jewish Encounter as part of its seventy-fifth anniversary of Babyn Yar Project held in Kyiv, Ukraine, 23–29 September 2016. The editors appreciate the support of the sponsor and recognize that the views expressed in this volume are not necessarily those of the Ukrainian Jewish Encounter.

CONTENTS

PREFACE (Norman Naimark)
INTRODUCTION (Vladyslav Hrynevych and Paul Robert Magocsi)
CHAPTER
1. Babyn Yar in Time and Space (Mykhailo Kalnytskyi)
2. On the Eve of Babyn Yar (Igor Shchupak)
3. Ukraine under Nazi Rule (Karel C. Berkhoff)
4. Babyn Yar: the Holocaust and Other Tragedies (Vitaliy Nakhmanovych)
5. Babyn Yar after Babyn Yar (Vladyslav Hrynevych)
6. Babyn Yar in Personal Accounts (Assia Kovrigina Kreidich)
7. Babyn Yar as Oral History (Gelinada Grinchenko)
8. Babyn Yar in Belles Lettres (Iryna Zakharchuk)
9. Babyn Yar in Cinema (Karel C. Berkhoff)
10. Babyn Yar in Sculpture and Painting (Iryna Klimova)
11. Babyn Yar in Music (Natalia Semenenko)
12. Babyn Yar: A Place of Memory in Search of a Future (Vitaliy Nakhmanovych)
POST SCRIPTUM
My Babyn Yar (Shimon Redlich)
Babyn Yar and Societal Challenges (Miroslav Marynovych)
PHOTOGRAPHS AND ILLUSTRATIONS
BIBLIOGRAPHIC SOURCES
CONTRIBUTORS

 

Усі книги на полиці

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!