Україна Модерна

Ліліана Гентош. Митрополит Шептицький: 1923-1939. Випробування ідеалів. - Львів: ВНТЛ-Класика, 2015. - 596 с.

У жовтні 2015 р. вийшла в світ у видавництві "ВНТЛ-Класика" монографія львівської дослідниці Ліліани Гентош "Митрополит Шептицький: 1923-1939. Випробування ідеалів".  Книга є спробою написання сучасної біографії митрополита Греко-Католицької Церкви Андрея Шептицького (1865-1944), зокрема висвітлення його життя і діяльності у період від 1923 до 1939 року. Міжвоєнний період є ключовим до розуміння спадщини Митрополита, оскільки у цей час його діяльність у всіх сферах набула розквіту, а плани стосовно реформування ГКЦ та бачення екуменічного діалогу з Православним світом повністю сформувалися. Автор намагалася охопити найважливіші аспекти цієї діяльності: Церкву, суспільство, культуру та освіту. Не залишилися поза увагою такі вагомі питання як ставлення Митрополита до Держави як такої та його погляди на фашизм і комунізм. Важливою темою є ставлення Андрея Шептицького до поширення інтегрального націоналізму та до діяльності Організації Українських Націоналістів. У ключовому розділі книжки автор розглядає погляди Митрополита на модерність, модернізацію та його плани змін, реформ ГКЦ, суттю яких були візантинізація та українізація.

 

З М І С Т

Передмова. Історичні виклики та відповіді на них митрополита Шептицького.

Розділ 1. У кордонах  нової держави  (в 1923-1925 рр.)

1.1. Повернення  на архиєпископську катедру (літо, 1923)   
1.2 Греко-Католицька Церква у  Польщі:  від 1923 р.- до конкордату, 1925 р.  
1.3. Конкордат між Апостольським престолом та Другою Річчю Посполитою.   

Розділ 2. Митрополит Греко-Католицької Церкви та польські державні чинники:

2.1 В пошуках  діалогу з польською правлячою елітою 1926- 1936.    
2.2 “Пацифікація” 1930 р.;  
2.3 Межі компромісу;   
2.4  Уніоністичні концепції.   

Розділ 3. Митрополит Шептицький та український інтегральний націоналізм (1928-1934 рр.):

3.1 Націоналістичні ідеї в середовищі ГКЦ.  
3.2. Критика інтегрального націоналізму та конфлікт з  керівництвом ОУН.  
3.3 Особливості українського політичного католицизму та християнський націоналізм.

Розділ 4. Фінансово-економічна, харитативна та меценатська  діяльність митрополита Шептицького:

4.1 Фінансово-економічна діяльність;  
4.2 Харитативна діяльність;  
4.3 Діяльність в царині культури: засади,  меценатство, спадщина.  

Розділ 5.  Спроби  перетворити ГКЦ на українську релігійну інституцію:

5.1 Світоглядні позиції митрополита Шептицького:   
    а) візантинізм як парадигма та шлях модернізації;
    б) українізація як визначення майбутнього ГКЦ;
    в) сприйняття ідей митрополита в українському суспільстві та в Греко-Католицькій Церкві. 
5.2 Реформування ГКЦ;  
5.3 На захист православних вірних.

Розділ 6. Шептицький в українському суспільно-політичному житті в 1930-ті роки.  

6.1 Політичні реалії та політичні преференції
6.2 Засудження фашизму і нацизму  та конфлікт з  Фронтом національної єдності
6.3 Напередодні війни.

Епілог

 

 

Ліліана Гентош - кандидатка історичних наук за спеціальністю "всесвітня історія", наукова співробітниця Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені І. Франка, авторка монографії “Ватикан і виклики модерності. Східноєвропейська політика папи Бенедикта XV та українсько-польський конфлікт у Галичині (1914-1923)”, низки наукових статтей з історії Греко-католицької та Католицької церков, міжнаціональних та міжконфесійних відносин. Багато років вивчає українські, польські та ватиканські архівні збірки, результати її досліджень були опубліковані українською, польською німецькою та англійською мовами. Живе і працює у Львові.

 

 

Читайте також фрагмент книги Ліліани Гентош "Ставлення митрополита Андрея Шептицького до «пацифікації» 1930 р." та її ж розвідку "Про ставлення Митрополита Шептицького до німецького окупаційного режиму в контексті документа з канцелярії Альфреда Розенберґа".


Усі книги на полиці

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с. Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!