Україна Модерна

Ольга Коляструк. Інтелігенція УСРР у 1920-ті роки: повсякденне життя. - Харків : Раритети України, 2010.– 386 с.

У монографії висвітлюється повсякденне життя вітчизняної інтелігенції в 20-і рр. ХХ ст. Аналізується більшовицька ідеологічна програма стосовно взаємин зі старою (сформованою до революції) інтелігенцією, спрямована на її приборкання і використання для досягнення цілей соціалістичної реконструкції, та заходи по вихованню нової генерації інтелігентів. На підставі різноманітних документів простежено реакцію інтелігентів на соціальну політику радянської влади, їх повсякденні життєві практики в умовах переходу від традиційно усталеної повсякденності до життєдіяльності за екстремальних і екстраординарних умов, розкрито способи адаптації та конформізації інтелігенції, прояви мімікрії й опірності в її середовищі, а також її роль у виробленні і засвоєнні норм радянського способу життя.

ЗМІСТ

Розділ 1. Теоретичні проблеми історії повсякденності в сучасній історичній науці.

1.1 Повсякденність: проблема науково термінології й окресленості в сучасній гуманітаристиці
1.2 Становлення історії повсякденності як новітнього дослідницького напрямку в світовій історичній науці
1.3 Історія повсякденності в сучасній Росії та Україні
1.4 Методологічні підходи і проблеми у вивченні повсякдення

Розділ 2. Стан історичного осмислення феномену повсякденного життя вітчизняної інтелігенції в радянській Україні у 1920-х рр.

2.1 Висвітлення повсякденного життя інтелігенції непівської доби у працях радянських істориків
2.2 Сучасна російська історіографія про побутування інтелігенції за умов утвердження і становлення радянської влади
2.3 Українські історики про щоденне життя вітчизняної інтелігенції у ранньорадянський період

Розділ 3. Реалії життя інтелігенції УРСР 1920-х рр.: від нормативної до екстремальної повсякденності

3.1 Програмні ідеї партії більшовиків по організації нового способу життя інтелігенції в соціалістичному суспільстві
3.2 Реформування виробничої діяльності інтелігенції та модифікація її трудового повсякдення
3.3 Радянські соціальні гарантії для інтелігенції
3.4 Конфлікт житлової площі і життєвого простору
3.5 Сімейні й особисті цінності інтелігента у контексті нових суспільних норм

Висновки

Примітки і посилання
Іменний покажчик
Список скорочень і абревіатур

Читайте фрагмент з цієї книги у "Теці з паперами":Ольга Коляструк "Більшовицька «пайкова дресура» як метод упокорення інтелігенції у перші роки радянської влади"

Читайте також рецензію на цю книгу: Касьянов Г. Рецензія на книгу [Коляструк О. Інтелігенція УСРР в 1920-ті роки: повсякденне життя. – Харків, 2010] 

 

Ольга Коляструк – докторка історичних наук (2010), професорка (2013), завідувачка кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Коло наукових інтересів: теорія і історія повсякденності, історія української і зарубіжної культури, візуальна історія, усна історія, історична та культурна антропологія. Наукова редакторка серій «Структури повсякденності» та «Подільська інтонація» видавництва «Раритети України» (Харків). Співзасновниця і членка правління Благодійного фонду «Інститут розвитку освіти» (м. Київ). Співавторка колективних монографій Інституту історії України НАН України «Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.)» (2010), «Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921–1928)» (2009), низки навчальних посібників з новітньої історії. Авторка понад 150 наукових праць, в тому числі монографій «Історія повсякденності як об’єкт історичного дослідження: історіографічний і методологічний аспекти» (2008) та «Інтелігенція УСРР в 1920-ті рр.: повсякденне життя» (Харків, 2010). Живе і працює у Вінниці.

 

Всі книги на полиці

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!