Україна Модерна

Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с.

У монографії висвітлено західноукраїнську громадсько- політичну думку про радянську Україну міжвоєнного періоду. Проаналізовано стан наукового опрацювання проблеми та її джерельної бази. Простежено відображення у західноукраїнській суспільній думці процесів, що відбувалися в радянській Україні впродовж 1920-х рр. (неп, українізація). Розкрито погляди населення Західної України на економічні перетворення в УСРР/УРСР у кінці 1920-х – на початку 1930-х рр. Значну увагу приділено аналізу ставлення західних українців до більшовицької індустріалізації, колективізації, Голодомору 1932–1933 рр., культурного та суспільного розвитку в радянській Україні. Для викладачів, студентів, наукових працівників у гуманітарній сфері, а також усіх тих, хто цікавиться історією України.

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
Історіографія дослідження
Джерельна база
РОЗДІЛ 2. РАДЯНОФІЛЬСТВО У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1920–1930-ті рр.)
РОЗДІЛ 3. ПЕРЕТВОРЕННЯ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 1920-х рр. У ГРОМАДСЬКІЙ ДУМЦІ ЗАХІДНИХ УКРАЇНЦІВ
Ставлення до непу
Сприйняття українізації
РОЗДІЛ 4. РЕАКЦІЯ ЗАХІДНИХ УКРАЇНЦІВ НА ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УСРР/УРСР УПРОДОВЖ 1930-х рр.
Індустріалізація у громадській думці в Західній Україні
Колективізація і голодомор у західноукраїнській суспільно-політичній думці
РОЗДІЛ 5. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ПРО РЕПРЕСІЇ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ
РОЗДІЛ 6. КУЛЬТУРНІ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ У ПУБЛІЧНІЙ ДУМЦІ ЗАХІДНИХ УКРАЇНЦІВ
Ставлення до наукового та культурного розвитку в УСРР/УРСР
Повсякденне життя в УСРР/УРСР у поглядах жителів Західної України
ПІСЛЯМОВА
БІБЛІОГРАФІЯ
SUMMARY
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
ПОКАЖЧИК НАЗВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
ПОДЯКИ

 

Данило Кравець - випускник історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Впродовж 2013–2014 років навчався у Варшавському та Вроцлавському університетах в рамках програми уряду Польщі «Стипендія для молодих науковців». В жовтні 2013 року у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки захистив кандидатську дисертацію на тему «Західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (20–30-і рр. ХХ ст.)». У грудні 2015 року дисертація отримала ІІ місце на конкурсі наукових робіт ім. Єжи Гедройця, що організовується Генеральним Консульством Республіки Польща у Києві. З липня 2013 року працює науковим співробітником відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. У жовтні 2016 року став лауреатом стипендії Національної Академії Наук України для молодих науковців. E-mail: Davydiw@gmail.com

 


Усі книги на полиці

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!