Україна Модерна

Центр українознавства філософського факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київ, 27 жовтня 2016 року

  

Робота відбуватиметься за наступними напрямами:

-       Теоретико-методологічні проблеми консолідації українства;

-       Постколоніальний дискурс в українознавчій науці;

-       Специфіка консолідації українства у постколоніальну епоху;

-       Зарубіжне та вітчизняне українство: взаємодія в минулому та сьогоденні;

-       Особливості консолідації українства в умовах гібридної війни та зростання зовнішніх загроз;

-       Консолідація українства в контексті внутрішніх трансформацій.

 

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Заявку на участь у конференції просимо надіслати до 20 вересня, а статтю – до 20 жовтня 2016 року на адресу:

E-mail:uaznav-conference@ukr.net

 

Формуляр заявки учасника додається.

Вимоги до оформлення статей див. наприкінці інформаційного листа.

Увага: оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки та матеріали, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення статей.

Організаційний внесок для участі в конференції (витрати на оргзаходи та друк матеріалів) складає 300 гривень. Доктори наук, які беруть участь у конференції, від сплати оргвнеску звільняються. Кошти слід перерахувати на рахунок Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

р/р 31256356214095 в ГУ ДКСУ м. Києва

Код банку 820172

Код ЄДРПОУ 02070944

Призначення платежу: «П.І.Б. учасника, назва конференції»

Прохання здійснювати оплату лише після схвалення статті оргкомітетом.  

Публікація статей планується після проведення конференції у збірнику наукових праць «Українознавчий альманах», затвердженому ДАК України як фахове видання з 2-х напрямків: філософія та історія. 

Проїзд і перебування в Києві – за рахунок учасників конференції. За необхідності оргкомітет конференції може забезпечити проживання коштом учасників.

Контакти Центру українознавства філософського факультету:

адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, кім. 105;

телефони: (044) 239–34–96 ; (044) 239–34–10;

E-mail:uaznav-conference@ukr.net

Заявка на участь у Міжнародній науковій конференції

«Консолідація українства в умовах внутрішніх трансформацій та зовнішніх загроз»

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи, посада
Назва доповіді
Напрям, до якого належить доповідь (з перелічених в оголошенні)
Електронна адреса
Телефон
Анотація виступу (статті) обсягом не менше 1 тис. знаків.

Вимоги до оформлення текстів доповідей: мова українська (питання про публікації іншими мовами вирішується індивідуально), обсяг до 20 тис. знаків з пробілами, шрифт Times New Roman, формат RTF або Word 2003 (.doc), кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Текст має включати: 1. Шифр УДК; 2. Ім’я, прізвище автора та назву статті; анотацію та ключові слова українською  мовою; 3. Ім’я, прізвище автора, назву статті, а також розширену  анотацію (від 800 до 1200 знаків) та ключові слова англійською мовою.

Оформлення бібліографічного опису літератури – згідно з вимогами ДАК України. Посилання – в тексті у квадратних дужках. Перелік використаних джерел та літератури подається наприкінці тексту в алфавітному порядку. При посиланні на архівні джерела одиницею опису є архівна справа. Таким чином, посилання на джерело в тексті має виглядати так: [5, с. 12] в разі посилання на друковані праці або [17,  арк. 31 зв.] для архівних документів, де перша цифра – це позиція джерела в переліку. Якщо посилання здійснюється на декілька видань, вони розділяються крапкою з комою, наприклад: [4, с. 8; 11, с. 27]. Посилання на багатотомні видання під однією назвою виглядатимуть так: [3, т. 2, с. 725].

Рисунки та фотографії слід подавати кожен окремим файлом у форматі jpg або tiff. Діаграми слід подавати окремим файлом у форматі xls  програми exel (кожну на окремому аркуші). При цьому також діаграми та рисунки мають бути підписані і вставлені у текст статті.

Детальні вимоги до оформлення статей та списку літератури просимо дивитись на сайті  Українознавчого альманаху.

Конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60

Головний корпус університету

 

 

Всі події в календарі


Україна Модерна - міждисциплінарний науковий часопис, присвячений історії України та Центрально-Східної Європи


 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!