Україна Модерна

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 19–22 квітня 2017

Конференція проводиться в рамках комплексної програми «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання»

Для обговорення на конференції пропонуються такі проблеми:

 • прояви тоталітаризму в різних сферах буття та їхній вплив на особистість людини, її життя, діяльність, свідомість;
 • порівняльний аналіз різних тоталітарних, посттоталітарних та авторитарних систем: спільне й відмінне;
 • масштаби та наслідки масового знищення людей у ХХ і XXI століттях: ціна людського життя;
 • минуле в: документальних джерелах (архіви, музеї, бібліотеки, фільмотеки, аудіотеки тощо), історичних і сучасних офіційних матеріалах, законодавчих актах, наукових дослідженнях різних періодів, документальних, художніх, публіцистичних творах, народній пам'яті та усній історії;
 • проблема неподоланного минулого: шляхи вирішення;
 • тоталітаризм і авторитаризм у епоху масових суспільств, привабливість цих систем для масової свідомості;
 • інакомислення, нонконформізм, дисидентство, правозахист в умовах тоталітарних, посттоталітарних і авторитарних держав: минуле і сучасність;
 • шляхи і методи протистояння і протидії тоталітарним і авторитарним проявам у сучасному світі.

Запрошуємо до участі студентів, магістрантів, аспірантів, здобувачів, молодих вчених і всіх, хто займається науковими дослідженнями (незалежно від віку і статусу).

Запрошуємо викладачів, доцентів, докторантів, професорів, співробітників вузів та інших наукових центрів виступити з доповіддю, надати свої наукові розробки для обговорення на круглому столі та/або провести засідання секцій конференції відповідно до своїх наукових інтересів.

Запрошуємо спеціалістів різних напрямів:

 • історія, філософія, етика, логіка, теологія, релігієзнавство,
 • соціологія, політологія, правознавство, економіка,
 • психологія, культурологія, естетика, мистецтвознавство,
 • музеєзнавство, бібліотекознавство,
 • філологія, журналістика, ЗМІ, педагогіка,
 • природничі науки (історія науки),
 • математика (інформаційні системи) тощо.

Для участі в конференції просимо до 5 березня 2017 року надіслати:

 • заявку, де вказати прізвище, ім’я та по батькові (повністю), вік (за бажанням),
 • курс, відділення, факультет/інститут, вуз, місто, країну (для студентів і бакалаврів),
 • рік навчання, кафедру, факультет/інститут, вуз, місто, країну (для магістрантів, здобувачів, аспірантів, докторантів),
 • вчену ступінь і звання, посаду і місце роботи наукового керівника (для студентів, магістрантів, здобувачів, аспірантів),
 • вчену ступінь і звання, посаду і місце роботи, місто, країну (для викладачів, доцентів, професорів, співробітників вузів та інших наукових центрів),
 • форму участі (доповідь, повідомлення, участь у круглому столі, проведення засідання),
 • тему (українською та російською мовами),
 • електронні адреси, телефони, робочу і домашню адреси, інші контакти;
 • текст доповіді (до 7500 знаків з пробілами), список джерел і літератури (до кількості знаків не входить) і презентацію у форматі microsoft powerpoint 2007 .pptx, без анімації — всім учасникам, хто бажає виступити з доповіддю на засіданні (незалежно від Вашого статусу),
 • текст статті чи іншої наукової, науково-методичної розробки, що пропонується для обговорення на круглому столі, та/або Ваші пропозиції щодо тематики засідання, яке Ви могли б провести — викладачам, доцентам, докторантам, професорам, співробітникам вузів та інших наукових центрів.

Заявку, текст доповіді та презентацію можна прислати одночасно або заявку завчасно.

Робочі мови — українська, російська, англійська.

На засіданнях конференції доповіді зачитуються строго за текстом і у відповідності до презентації (до 10 хв.). Після кожної доповіді — питання й обговорення (до 20 хв.). Особиста участь у роботі конференції, виступ з доповіддю / повідомленням / на круглому столі обов’язкова для всіх, чиї заявки прийняті, можливий виступ по скайпу (адресу скапу вказати у заявці).

Оргкомітет залишає за собою право не прийняти заявку та матеріали, якщо вони:

не відповідають темі конференції,
не відповідають вимогам до наукової (публіцистичної, художньої) публікації,
містять ідеї людиноненависництва, ксенофобії, расизму, насильства тощо,
не відповідають запропонованому формату,
надіслані після вказаного терміну.

Після включення надісланих матеріалів до програми учаснику направляється повідомлення про це електронною поштою. Про необхідність офіційного запрошення треба повідомити оргкомітет.

Матеріали конференції планується розмістити на сайті ОНУ імені І. І. Мечникова в розділі програми «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання». Друковане видання матеріалів конференції не передбачається.

Організаційні питання:

Організаційний внесок не передбачений.
Для іногородніх учасників конференції оплата проїзду, проживання, харчування і відрядних витрат — за рахунок самого учасника чи сторони, що відряджає.
Оргкомітет здійснює інформаційну підтримку та, за необхідності, надає допомогу у поселенні.

Адреса для заявок і матеріалів:
e-mail: razum@onu.edu.ua; razum@ukr.net
Лідії Всеволодівні Ковальчук
вул. Троїцька, 17/13, Одеса-12, Україна, 65012
тел.: +(38) (048) 700 69 50; +(38) 098 413 83 26; +(38) 094 95 299 50

Всі події в календарі


Україна Модерна - міждисциплінарний науковий часопис, присвячений історії України та Центрально-Східної Європи


 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!