Україна Модерна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 25 квітня 2017

Круглий стіл відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, кім. 105, головний корпус університету, Центр українознавства

Напрямки для обговорення:

 • Чи була Україна колонією?
 • Колоніалізм і окупація: теоретичні та практичні проблеми;
 • Постсовєтська/пострадянська Україна: чи є різниця?
 • Український постколоніалізм: теорія і практика;
 • Постсовєтська/постколоніальна людина в Україні;
 • Консолідація українства як відповідь на виклики постколоніальної доби;
 • Деокупація та реінтеграція захоплених Росією українських територій.

Статті, написані за результатами роботи круглого столу будуть опубліковані у фаховому виданні Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вісник «Українознавство» (фаховий з двох дисциплін: філософія та історія).       

Для авторів, які візьмуть очну участь у роботі круглого столу, планується безкоштовна публікація

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Заявку на участь у круглому столі просимо надіслати до 15 квітня, а статтю – до 10 вересня 2017 року на адресу: uaznav-conference@ukr.net

Увага: оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки та матеріали, які не відповідають тематиці круглого столу та вимогам до оформлення статей.

Публікація статей планується після проведення круглого столу.

Проїзд і перебування в Києві – за рахунок учасників круглого столу. Оргкомітет може забезпечити проживання коштом учасників.

Контакти Центру українознавства філософського факультету:
адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, кім. 105;
телефони: (044) 239–34–96 ; (044) 239–34–10;
E-mail: uaznav-conference@ukr.net

Заявка на участь у роботі наукового круглого столу повинна включати:

 • Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
 • Науковий ступінь, вчене звання
 • Місце роботи, посада
 • Назва доповіді
 • Напрям, до якого належить доповідь (з перелічених в оголошенні)
 • Електронна адреса
 • Телефон
 • Коротка анотація виступу

Вимоги до оформлення текстів доповідей: мова українська (питання про публікації іншими мовами вирішується індивідуально), обсяг до 20 тис. знаків з пробілами, шрифт Times New Roman, формат RTF або Word 2003 (.doc), кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

 

Текст має включати: 1. Шифр УДК; 2. Ім’я, прізвище автора та назву статті; анотацію та ключові слова українською  мовою; 3. Ім’я, прізвище автора, назву статті, а також розширену  анотацію (від 800 до 1200 знаків) та ключові слова англійською мовою.

Оформлення бібліографічного опису літератури – згідно з вимогами ДАК України. Посилання – в тексті у квадратних дужках. Перелік використаних джерел та літератури подається наприкінці тексту в алфавітному порядку. При посиланні на архівні джерела одиницею опису є архівна справа. Таким чином, посилання на джерело в тексті має виглядати так: [5, с. 12] в разі посилання на друковані праці або [17,  арк. 31 зв.] для архівних документів, де перша цифра – це позиція джерела в переліку. Якщо посилання здійснюється на декілька видань, вони розділяються крапкою з комою, наприклад: [4, с. 8; 11, с. 27]. Посилання на багатотомні видання під однією назвою виглядатимуть так: [3, т. 2, с. 725].

Рисунки та фотографії слід подавати кожен окремим файлом у форматі jpg або tiff. Діаграми слід подавати окремим файлом у форматі xls  програми exel (кожну на окремому аркуші). При цьому також діаграми та рисунки мають бути підписані і вставлені у текст статті.

 

Всі події в календарі


Україна Модерна - міждисциплінарний науковий часопис, присвячений історії України та Центрально-Східної Європи


 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!