Україна Модерна

 Харків, 11 листопада 2016

Тематичні напрями:

Родина Алчевських у вимірах культури

Освіта, наука, просвітництво в історичних дослідженнях;

Політики меморії університетської спільноти;

Біографічні дослідження: теорія та практика;

Практики популяризації культурно-історичної спадщини;

Конференція відбудеться 11 листопада 2016 року. Заявки на участь у конференцію приймаються до 15 жовтня 2016 р. за електронною адресою: aksjonovanat@ukr.net Аксьоновій Наталі Володимирівні

Заявка на участь у конференції має містити:

  • прізвище, ім’я, по батькові
  • посада, місце роботи або навчання 
  • науковий ступінь, вчене звання
  • тема доповіді (українською та англійською мовами)
  • номер контактного телефону, е-mail

Проїзд, харчування та проживання за рахунок учасників, організаційний внесок конференції складає 100 грн.

Учасникам конференції необхідно враховувати наступне:

  • на конференцію приймаються матеріали, які раніше не публікувалися;
  • подані матеріали повинні бути ретельно вичитані, оскільки додатково не редагуються;
  • відповідальність за зміст доповідей несуть їхні автори.

За результатами конференції планується публікація наукового електронного збірнику, який буде розміщено на сайті Центру краєзнавства імені П. Т. Тронька. Найкращі роботи будуть рекомендовані до публікації у фахому часописі «Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер.: Історія України. Українознавство. Вип. 23» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу інформації КВ №21576-114760 від 18.08.2015)

Обсяг доповіді до 20000 знаків з пробілами (включно зі списком використаної літератури) в редакторі Word, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12, інтервал – одинарний.

На першій сторінці подається така інформація: прізвище, ім’я, по-батькові автора (у правому кутку), науковий ступінь, вчене звання автора, назва установи, в якій він працює, його електронна адреса.

Після назви статті подаються анотації відповідно українською, російською та англійською мовами (обсяг кожної – 500 знаків; слово “анотація” не наводиться) та ключові слова (5-6 слів). Анотація має містити у собі стислий опис авторського наукового доробку.

Посилання на цитовані видання наводяться у квадратних дужках, де зазначається порядковий номер видання у списку літератури, після коми, номер сторінки, наприклад: [3, с. 165]; список використаної літератури укладається в абетковому порядку і розміщується безпосередньо після тексту.

Організатори:

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Кафедра українознавства

Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька

Центр українських студій імені Д. І. Багалія

Харківська обласна організація всеукраїнського жіночого товариства ім. Олени Теліги

Всі події в календарі


Україна Модерна - міждисциплінарний науковий часопис, присвячений історії України та Центрально-Східної Європи


 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!