Україна Модерна

Статті, дослідження, фрагменти працьРобочі клуби і радянізація дозвілля трудівників Харкова у 1920-ті роки

movie 222

Роман Любавський
Чи дії більшовиків у соціальній сфері можна схарактеризувати як спробу непрямого нормування повсякденності? Яке місце в цьому процесі посідали робітничі клуби, і як саме вони впливали на дозвілля та повсякденне життя робітників Харкова? В який спосіб працівники клубу намагалися досягнути баланс між розвагами й пропагандою соціалістичних ідей? На ці та багато інших питань автор спробує відповісти у цій статті.
читати...

 

Твердиня польськості: національна місія жінки у польській родині Наддніпрянщини на межі ХІХ-ХХ ст.

movie 222

Ольга Ніколаєнко
У родинних відносинах поляків Наддніпрянщини на межі ХІХ-ХХ ст. відбувалися зміни. Як впливало обмеження можливостей польської спільноти брати активну участь у політичному й культурному житті на політизацію їх приватного простору? Нова роль родини як "твердині польськості" призвела до зміни ролі польських жінок у сім'ї: на них було покладена відповідальність за формування національної ідентичності нащадків, збереження історичної пам’яті, підтримання католицької віри.
читати...

 

Забуте насилля: Карпатська Січ та євреї (1938-1939)

movie 222

Юрій Радченко
За відповідним законом 2015 р. усі органи влади Карпатської України та «Організацію народної оборони "Карпатська Січ" визнано «учасниками боротьби за незалежність України у XX ст». Подіям на Закарпатті осені 1938 - весни 1939 присвячено чимало досліджень та фільмів. Та чимало питань історії Карпатської України залишаються нез’ясованими. Який лад будув уряд Волошина? Яким було ставлення органів державної влади на Закарпатті та збройних формувань «Карпатської Січі» до євреїв? На ці запитання автор спробує відповісти у цій статті.
читати...

 

Благодійні акції як формат соціальної солідарності в Західній Україні, 1939-1945

movie 222

Олександр Лисенко
Соціальна солідарність в період Другої світової війни належить до малодосліджених тем. Тим часом саме недержавні, громадські інституції взяли на себе тягар підтримки найменш захищених категорій населення Західної України. Завдяки громадській самоорганізації місцевий соціум зумів протистояти вкрай несприятливим обставинам воєнного часу. У статті доброчинність розглядається як прояв соціальної солідарності, інструмент консолідації різних соціальних когорт та українства регіону загалом, що давав змогу реалізувати колективні й індивідуальні стратегії виживання.
читати...

 

Простір пам’яті в «Афганському» музеї: спроби домовитися з минулим

movie 222

Олена Рождєствєнська, Ірина Тартаковська
Як організовують символічний простір музеїв пам’яті про Афганську війну, які їхні завдання та функції? Та хто є адресатом їхнього нарративу? Ці та інші питання досліджують російські соціологині Олена Рождєствєнська та Ірина Тартаковська беручи за приклад музей про Афганську війну в Перово (Москва) та Одинцовський краєзнавчий музей. На основі аналізу музейних експозицій та інтерв’ю із творцями музеїв й воїнами-афганцями дослідниці розмірковують над впливом музеїв про Афганську війну на формування ідентичності ветеранів і на їхнє місце у соціальному й політичному просторі Росії.
читати...

 

Церква між двох вогнів?

movie 222

Кетрін Янгер
Зустріч Папи Франциска і патріарха Кирила викликала багато дискусій й спровокувала гучне обговорення. Особливо гострою була реакція Української Греко-Католицької Церкви. Дослідниця Кейт Янгер уважно проаналізувала події й процеси, які відбувалися століттями раніше у відносинах Ватикану й РПЦ, зосередивши свою увагу на двох панслов’янських проектах: католицькому й русоцентричному. А також з’ясувала, яке місце посідала Греко-Католицька Церква, перебуваючи між двома геополітичними, конкуруючими проектами.
читати...

 

Моровиця у ювілейний рік: епідемія холери в Одесі 1970 р.

movie 222

Дмитро Урсу
Жовтий прапор замайорів над Одесою після декількох місяців від святкування 100-річчя з дня народження Леніна. Гадалось, кращого іронічного жарту годі придумати. Проте після перших летальних випадків було не до сміху. Попри халатність влади, яка зволікала із введенням карантинного стану, великої катастрофи все ж вдалося уникнути. На основі широкого спектру джерел Дмитро Урсу детально аналізує перебіг холерної епопеї. А також розмірковує, як ці події вплинули на подальший розвиток Одеси.
читати...

 

Смерть як перформанс, життя як виклик: (у)явні образ(и) інтелектуала-нонконформіста переламної доби

movie 222

Володимир Окаринський
Непросто бути почутим, коли світ глухий до тебе. Як на схилі літ запевнити собі увагу бодай нащадків, якщо сучасники тебе не зрозуміли? Відчуття близькі для тих, хто має амбіції, відчуває свою місію, прагне більшого поміж посередности. Понад 200 років тому жив такий непочутий ґеній, який пручався конвенціям, гнув свою лінію, а коли сили покинули – виявив свою незгоду смертю-з-вибору. Він творив як жив, не сентиментально чи повчально, а грайливо, іронічно, неоднозначно. Ян Потоцький – наш земляк, громадянин світу, вчений-нонконформіст. Це той випадок, коли в людині зламу XVIII–XIX століть упізнаємо себе сучасних.
читати...

 

Концептуалізація колекції: термінологічні пошуки сучасної гуманістики

movie 222

Олена Галета
Що таке колекція як культурний феномен? Чим є процес колекціонування – універсальною культурною практикою, природною людською потребою, особистою пристрастю до накопичення, хворобливою одержимістю чи суспільно-значущою діяльністю? Якою є культурницька роль і суспільна місія колекціонера? У чому смисл колекціонування як збирацтва? Як і чому змінюється звичне значення і первісна ціність речей у колекціях? Як колекціонування співвідноситься з історичними наративами та літературними канонами, владою та ідентичністю? Огляд ключових теорій колекціонування – у фрагменті книги Олени Галети.
читати...

 

Urbanophilia: три історії одного міста

movie 222

Світлана Шліпченко
Три нариси на київські теми. Перший присвячено знаковій постаті зодчого Владислава Городецького - не лише в сенсі його ролі в офіційній архітектурній історії, але як уособлення образу міста та чинника створення особливого дискурсивного простору. Другий – погляд на простір конкретної, вельми одіозної і дуже показової інституції (МАУП) з точки зору втілення і просторизації певного комплексу ідеологій. Третій - спроба аналізу житлового комплексу Воздвиженський в овіяному легендами урочищі Гончарі-Кожум’яки через призму ідей про коммодифікацію простору. Спільним знаменником усіх трьох історій є термін urbanophilia – своєрідна де-фетишизація поняття міста як технократичної дефініції. Йдеться не тільки про пошук видимих і невидимих мереж, стосунків і впливів, матеріалізованих в просторі, але про розуміння того, що саме місто як таке постає в процесах взаємовпливів із суб’єктом.
читати...

 

Радянські примусові робітниці в німецьких дослідженнях націонал-соціалізму

movie 222

Гелінада Грінченко
Радянські жінки, які становили ледь не половину усіх залучених до примусової праці осіб і були наймолодшими за віком, працювали і в промисловості, і на транспорті та будівництві, і в сільському господарстві, при церквах і магістратах, а також у хатньому господарстві. Що відомо про життя цих жінок у Німеччині? Як вивчала німецька історіографія досвід та долі підневільних працівниць? Які теми та сюжети з життя жінок-остарбайтерок цікавлять сучасних німецьких науковців? Про що мовчать джерела і дослідники, і чому? У цій статті авторка шукає відповідей на ці та інші запитання, критично аналізуючи доробок німецьких істориків.
читати...

 

Подружні зради в галицьких сім’ях кінця ХІХ – початку ХХ століття

movie 222

Іванна Черчович
Чим був шлюб для тогочасної людини? Як у суспільстві трактували подружню зраду? Як найчастіше пояснювали її причини, яким було значення зради у стосунку до запідозрених чоловіків і жінок? Як часто подружня невірність ставала причиною розлучень? Відповіді на ці запитання шукатиму на основі аналізу особистого листування, представленого родинами тогочасної української інтелігенції Галичини (Барвінських, Грушкевичів, Крушельницьких), а також спогадів, матеріалів преси та архівних документів означеного періоду.
читати...

 

Вшановуючи голод як геноцид: суперечливі значення меморіалів жертвам Голодомору

movie 222

Тетяна Журженко
У статті розглянуто політичні наслідки визнання Голодомору геноцидом для українського суспільства та міжнародних відносин, а також подано короткий опис нової культури пам’яті Голодомору в Україні, з обговоренням викликів вшановування Голоду як геноциду. Докладний аналіз меморіалів жертвам Голодомору в Києві та Харкові як політичних проектів приводить авторку до роздумів про їх вплив на колективну пам’ять, їх вади та уроки, які мають бути засвоєні на майбутнє. Аналізуючи політичну роль меморіалів жертвам Голодомору слід зважати на їхній естетичний аспект: чи допустимо сьогодні вшановувати жертв масового терору застосовуючи естетичний репертуар тоталітарного режиму?
читати...

 

Ставлення митрополита Андрея Шептицького до «пацифікації» 1930 р.

movie 222

Ліліана Гентош
На формування ставлення А. Шептицького до так званої «пацифікації» 1930 р. вирішальний вплив мали дві обставини: жорстокість польських військових стосовно мирного українського населення та застосування принципу колективної відповідальности. У статті розкрито зусилля митрополита з привернення уваги уряду, місцевої та особливо світової громадськости до протиправних дій польських військових.
читати...

 

Свої серед чужих: австрійські чиновники та Галичина, 1772-1867 (книжка у шпаргалці)

movie 222

Ірина Вушко
Від початку встановлення влади Австро-Угорщини в Галичині австрійські правителі епохи Просвітництва намагались створити тут цілком нову адміністрацію, провінція стала простором для урядових експериментів з уніфікації структур та способів управління територіями. Німецькомовні чиновники, яких призначали в Галичину з різних частин Імперії, відіграли провідну роль в історії регіону, а їхні рішення часом суперечили директивам з Відня. Взаємодія іноземних бюрократів з місцевими елітами (поляками, євреями та русинами) виявилася визначальною у збереженні поліетнічності регіону.
читати...

 

Аромат пам’яті з присмаком ностальгії: тематичні ресторани в пограниччях Центрально-Східної Європи

movie 222

Елеонора Нарвселіус
Більшість довоєнного населення Кракова, Львова, Чернівців та Вроцлава зникло під час Другої світової війни. Нині, після десятиліть мовчання, сучасні мешканці, які живуть на теренах “понівеченої поліетнічності”, у різний спосіб звертаються до теми колишнього культурного розмаїття, в тому числі й у комерційному просторі туристичних індустрій. Тематичні ресторани, які обігрують культуру певних зниклих етнічних груп (зокрема, євреїв, поляків та німців), є одним з таких локальних проявів транснаціональної пам’яті.
читати...

 

Діти і дитинство євангельських християн-баптистів в умовах пізнього радянського часу (1960-80-ті роки)

movie 222

Олена Панич
Стаття присвячена стратегіям і практикам релігійного виховання дітей у родинах євангельських християн-баптистів в умовах пізнього радянського часу. Проаналізовано три основні середовища, які мали вплив на таких дітей: церква, сім’я та радянське суспільство. Особливістю ситуації було те, що церква і атеїстична держава у той час проголошували цілком різні цілі виховання дітей, через що релігійне виховання набувало характеру «боротьби за душу» дитини. Дітей змалечку привчали захищати основи віри, відчувати себе «обраними Богом». Релігійне виховання здійснювалося найближчим оточенням дитини і мало на меті її повну інтеграцію до спільноти віри.
читати...

 

Українські чиновники КПРС під час розпаду СРСР: життєві траєкторії і вірність комуністичному минулому

movie 222

Юлія Шукан
На прикладі життєвих історій трьох діячів Комуністичної Партії УРСР, авторка розкриває особливості різних сценаріїв соціалізації комуністів в контексті глибоких політичних і соціальних змін наприкінці існування Радянського Союзу. Аналіз біографічних інтерв’ю з трьома партійними функціонерами показує, як певний спосіб соціалізації впливав на їх установки та поведінку у конкретному контексті подій, визначаючи відповідні життєві траєкторії у пострадянський період. Відтак одні відмежувалися від своєї ролі партійного функціонера, а інші – зберегли вірність старим цінностям і принципам поведінки та відданість компартії.
читати...

 

Дитинство у тоталітарному суспільстві: «вірні ленінці» радянської України у 1930-х

movie 222

Нані Гогохія
Дитина є ключем або кодом до розуміння всієї радянської цивілізації. Розглядаючи дитину як об‘єкт комуністичного виховання, держава прагнула закріпити у ній ідеологічно-корисні якості. Образ «вірного ленінця» прописував усі бажані сценарії поведінки дитини. Ідеал радянської дитини конструювали різними засобами: методичні рекомендації, промови партійних та комсомольських лідерів, художня література і періодичні видання для дітей, засоби візуальної пропаганди активно експлуатували образ «дитини-дорослого, яка нарівні з батьками будує соціалізм. У статті розглянуто різні форми залучення дітей до процесів соціалістичного будівництва у різних сферах діяльності: політичній, виробничій, навчальній, мілітарній, дозвільневій.
читати...

 

Cтановлення східноєвропейських студій та інтерпретації Східної Європи у Німецькій і Австро-Угорській імперіях

movie 222

Поліна Барвінська
Стаття розкриває академічні, а також внутрішньо- і зовнішньополітичні чинники формування та розвитку досліджень Східної Європи в німецькомовній історіографії Німеччини та Австро-Угорщини наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Розкрито особливості та відмінності в інтерпретаціях поняття "Східна Європа" у двох академічних традиціях, а також специфіку тлумачення цього регіону у столичних та провінційних університетах обох країн. Висвітлено роль провідних істориків та філологів-славістів у вивченні та поширенні знань про народи і держави Східної Європи, зокрема - росіян, українців, поляків, балканські народи та ін.
читати...

 


Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!