Україна Модерна

Статті, дослідження, фрагменти праць«Дитячий ГУЛАГ» в контексті політики державного терору (1937–1939 рр.)

movie 222

Роман Подкур
Ще з кінця 1920-х рр. у СРСР існувала практика ув’язнення підлітків за політичними мотивами: у структурі НКВС діяв відділ трудових колоній для неповнолітніх, подібних до таборів Гулагу. Існуюча мережа установ не здатна була забезпечити нормальних умов життя і виховання державних “сиріт”: діти потерпали від недоїдання, браку одягу, непридатного житла, насильства і трудової експлуатації. У колоніях і дитбудинках у нащадків “соціально-чужих” класів цілеспрямовано викорінювали пам’ять про власне походження, щоб стати справжніми “радянськими людьми”.
читати...

 

Єврейська Галичина в документальному кіно останніх років

movie 222

Владислава Москалець
Як фіксують єврейську Галичину – минулу і сучасну - творці документальних фільмів? Стаття є оглядом спільних тенденцій, що з'являються в документальному кіно останнього часу і спробою зрозуміти функцію документальних фільмів. Одна з основних проблем кіно полягає в тому, що хоча індивідуальний досвід дозволяє показати справді складні та неоднозначні ситуації, історії часто мають тенденцію ілюструвати один з уже готових наративів – трагічну історію жертви, гуманну історію праведника чи відкривання терра інкогніта.
читати...

 

Більшовицька «пайкова дресура» як метод упокорення інтелігенції у перші роки радянської влади

movie 222

Ольга Коляструк
Становище міської інтелігенції на початку 1920-х рр. було катастрофічним: демонтаж дореволюційної мережі наукових і освітніх установ, відсутність коштів на утримання інституцій, призвели до масового безробіття серед науковців і педагогів, спричинили їхнє зубожіння та повставили на межу фізичного виживання. Холод і голод спонукали частину учених перебратися у провінцію, займатися городництвом, торгувати на ринках, важкою фізичною працею заробляти на хліб. Жалюгідне становище інтелігенції змусило уряд запровадити щомісячні продуктові пайки за списками, які стали предметом зловживань та маніпуляцій. Система централізованого академічного забезпечення узалежнювала вчених від влади, доволяла контролювати їх і схиляти до компромісу в разі потреби.
читати...

 

Котигорошки:
діти війни у прозі Григора Тютюнника

movie 222

Ірина Старовойт
Автобіографічний простір – це, у найширшому розумінні, місця особистої пам’яті. Спадщину Тютюнника можна розуміти через ідею анонімної автобіографії, як повторення життя у тексті. Більшість його персонажів, як і він сам, підпадають під категорію дітей, що не мали дитинства. Це діти, які не плачуть і не нарікають. Вони переживають голод, бачать смерть, потерпають від насильства... Це діти-вигнанці зі спогадами про людську жорстокість, але й про здатність співчувати. Кожна автобіографічна новелка зачіпає короткий спазматичний момент у житті письменника, а їх мозаїчне накладання показує повторюваність і множинність травматичної пам’яті. Окремі історії Тютюнника складаються у панораму свідчень про епоху, а весь його автобіографічний пласт треба читати як криптограму…
читати...

 

Вiд Старого Угринiва до Мюнхена: iсторiя та спадок. Перша наукова бiографiя Степана Бандери

movie 222

Юрій Радченко
Попри всі запальні політичні, історичні та псевдоісторичні дискусії про Степана Бандеру, за практично чверть століття після падіння комунізму в Україні не було написано жодної наукової біографії цього діяча. Як кажуть, «святе місце пусте не буває», то ж за наукове вивчення біографії Бандери беруться закордонні науковці. Прикладом такої роботи є монографія пост-докторанта Берлінського Вільного університету Гжегоша Россолінського-Лібе, видана наприкінці 2014 року в Штутгарті. Попри суперечливість сприйняття цього дослідника, доводиться визнати, що ця книга є першою спробою написати наукову біографію Степана Бандери, проаналізувати пам'ять про нього в українській діаспорі та незалежній Україні.
читати...

 

«Між мертвою індустрією та молодою демократією». Постколоніальний діалог із минулим у прозі Сергія Жадана

movie 222

Аґнєшка Матусяк
В країнах колишнього соціалістичного блоку травма, пов’язана з його розпадом, стала центральною суспільно-культурною проблемою. Письменником, який стало зводить порахунки з такою травмою, є Сергій Жадан - представник першого покоління трансформації. Його творчість можна охарактеризувати як десовєтизаційну спробу „ре–конструкції” духовної біографії своєї генерації. Автор трактує покоління як місце пам’яті, що творить власну постколоніальну і посттоталітарну ідентичність у відповідь на виклики сучасності. Своєю прозою Жадан закликає українців до вироблення — на індивідуальному і на суспільно-національному рівні — власної культури пам’яті, яка визначає українську ідентичність, одиничну і колективну
читати...

 

Заборонене кохання: фактичні дружини учасників підпілля ОУН та УПА у 1940-1950-х рр.

movie 222

Марта Гавришко
Особисте життя і стосунки жінок-учасниць українського підпілля 1940-50-х рр. зазвичай залишаються поза увагою дослідників: практично не вивчені питання жіночої тілесності, репродуктивної поведінки, особистої гігієни, сексуальності і романтичних зв’язків. Стаття є першою в Україні спробою проаналізувати механізми регулювання і нормування сексуальної поведінки підпільників та підпільниць в ОУН та УПА 1940-50-х рр., розглянути особливості їхніх зв’язків (романтичних та інтимних), а також вплив цих стосунків на статус жінок у підпіллі.
читати...

 

Як спів може надати сенсу воєнному досвіду. Остарбайтерки в Бельгії повоєнного періоду

movie 222

Махтельд Венкен
Колишні остарбайтерки з України, Росії та Білорусії, які залишилися в Бельгії після Другої світової війни, згуртовувались в організації колишніх радянських громадян. Основною формою своєї діяльності вони обрали хоровий спів. Завдяки колективному виконанню пісень воєнного часу ці жінки змогли в повоєнному житті підтримувати спільні спогади про пережите, надати йому сенсу, примиритися із собою та іншими. На межі усної історії, антропології, фольклористики, дослідниця показує, як через формування репертуару, нові смисли знаних пісень та колективне їх виконання колишні остарбайтерки змогли репрезентувати власний воєнний досвід, артикулювати свій наратив, маневруючи поміж офіційними (бельгійським та радянським) наративами Другої світової війни
читати...

 

Постколоніальний роман генераційної травми та постколоніальне читання на Сході Європи

movie 222

Тамара Гундорова
Постколоніальні студії є полем ідеологічної боротьби, де, проявляються свідомі та несвідомі колоніальні й імперські комплекси та пересуди, даються взнаки суб’єктивні преференції дослідника. Поєднання посттоталітарних досліджень з дослідженнями постколоніальними відкриває нові можливості для аналізу способів письма та способів читання, що розгортаються сьогодні на східноєвропейських кордонах Західного світу. Саме тут орієнталізм зустрічається з окциденталізмом, і питання полягає в тому, хто говорить і чи може говорити підпорядковане. Роман травми є тією формою, яка дозволяє субалтерну промовляти.
читати...

 

«Буває, в неволі іноді згадаю…» : робота пам’яті в Шевченка

movie 222

Ірина Старовойт
“Тарас Шевченко знаний з того, яку владу минулого визнавав над теперішнім... Важлива не тільки провідна нитка пам’яті, а ввесь контакт зі «звичайним читачем» і його «здоровим глуздом» на предмет того, що може бути близьким до історичної правди та що заслуговує на вічну пам'ять, яку належить переказати у поетичній формі наступним поколінням. Шевченко у постійній взаємодії зі своїми й чужими зболеними, аж руйнівними спогадами, розкриває ціле віяло резервів пам’яті: від того, що «незабвенне», до того, що його неможливо вповні забути...”
читати...

 

Розкіш і злидні повоєнного Львова, або реалії житлово-побутового повсякдення в омріяному місті

movie 222

Галина Боднар
У липні 1944 р. радянські війська ввійшли до Львова, поклавши початок відновленню тут радянської влади та розбудові радянського трибу життя. Зі східних реґіонів до міста переїжджали радянські урядовці, працівники партійного апарату та служби безпеки, військовослужбовці, інженери, медики, науковці, скеровані на роботу фахівці та інші охочі жити й працювати у Львові. Майже спорожніле повоєнне місто наповнювалося новими людьми, які активно освоювали цей простір, у різний спосіб вирішуючи складні житлові і побутові питання повсякденного життя
читати...

 

Радянські періодичні видання для дітей 1920-1940-х і проблема трансформації ідеологічних пріоритетів

movie 222

Марія Літовська
Радянська влада будувала нове суспільство, яке мало складатися з “нових людей”. Для досягнення мети необхідно було виховувати молодь, яка не мала досвіду життя поза радянською системою. На прикладі дитячих періодичних друкованих видань можна простежити послідовне (хоч і не завжди очевидне) виховання послуху: ідеологи повинні були, з одного боку, створити у радянського дитини відчуття її активної участі в справах світу, а з іншого - прищепити їй почуття добровільного підпорядкування невидимому, але беззастережно авторитетному старшому - державі.
читати...

 

Особистісний світ жінки-літератора в Україні у другій половині ХХ століття: спроба антропологічного аналізу

movie 222

Олена Стяжкіна
"Як уявляли свою мистецьку долю жінки-літераторки, чим вони жили, про що мріяли? Чи співпадало їх бажане з тим, що вони отримували у разі існування як письменниці і поетеси?.. Існування жінки в літературі (...) було травматичним, незважаючи на успішність і визнання творчості авторок. Складність жіночого входження у літературний простір пояснювалась не лише розхожим поглядом на літературу, як на суто чоловічу справу, а і власним неусвідомленням жінок свого рівноправного місця в художньому просторі"
читати...

 

Вона захищала батьківщину: образи жінок в сталінському кіно про Другу світову війну

movie 222

Олена Барабан
Внесок радянських жінок в перемогу у Другій світовій війні не має аналогів у сучасній історії: близько 800 тис. жінок були на фронті. Після війни, однак, чимало жінок-ветеранів воліли мовчати про свою участь у війні і жили з відчуттям, що перемогу в них «вкрали». Пропоноване у цій статті дослідження процесу нарративізації Великої Вітчизняної війни в радянському кінематографі 1941-1953 та аналіз особливостей жіночих персонажів у фільмах про війну допомагає зрозуміти, як склалась така соціальна ситуація.
читати...

 

Кримські татари в російському дискурсі імперії

movie 222

Керстін С. Йобст
Російська та радянська орієнталістика, як і російська історіографія, майже не цікавилися мусульманським населенням Криму. Більш-менш систематичне вивчення кримськотатарського населення відбувалося протягом кількох десятиліть по анексії Криму та після Кримської війни. Полеміку про кримських татар у Російській імперії слід розглядати у контексті європейського дискурсу Орієнту Нового часу, що мав не лише політичний/науковий, а й естетичний вимір. У статті зіставлено панівні образи кримськотатарських чоловіків та жінок і проаналізовано, яку функцію вони виконують у російському дискурсі Криму.
читати...

 

Украина 2014: Первая постколониальная революция

movie 222

Ілля Герасімов
Щойно побачив світ новий номер журналу Аb Imperio - повністю присвячений Майдану. Зі згоди редакції журналу пропонуємо передмову до цього номеру, який написав Ілля Герасимов. Це - один з найбільш вдумливих концептуальних текстів, які появилися досі. Публікуємо його, щоб заохотити наших читачів до ознайомлення з усім номером. Текст представлено мовою оригіналу: для нас важлива не мова, а зміст.
читати...

 

Національні міфи в сучасній Україні

movie 222

Данило Судин
У статті здійснено теоретичний огляд можливості використання поняття "міф" у вивченні сучасних суспільств. Проведено аналіз національних міфів, які поширені в українському суспільстві та розглянуто особливості функціонування трьох типів національних міфів - про золотий вік, страждання та героїчну боротьбу.
читати...

 

Дослідження фашизму в Східній Европі: рух навздогін чи прокладання нового шляху?

movie 222

Роджер Ґрифін
"відчутним є поступ фашизмознавства від кінця 1980-х (...) Є підстави сподіватися, що це заохотить істориків, які застосовують підходи «нового консенсу», до вивчення Східної Европи міжвоєнного періоду, робити це не механічно, а творчо, критично, залучаючи уяву, повною мірою враховуючи інтелектуальні соціяльно-антропологічні проникнення «нової хвилі» в суть тогочасного світу, що породив фашизм"
читати...

 

Війна пам’ятей у музеях комунізму

movie 222

Валентина Хархун
Авторка розмірковує про роль музею у формуванні пам’яті про комунізм і процес музеєфікації радянського минулого у різних країнах. На основі аналізу різних музейних проектів показано, що специфіка рецепції комунізму у певній країні може коливатися від розвінчання й осуду до опосередкованої апології комунізму радянського штибу.
читати...

 

«Інквізиторський» стиль польової збирацької роботи, або Про інтенсивність досліджень на «чужому полі»

movie 222

Марина Гримич
У статті йдеться про труднощі, які виникають у дослідників при роботі на "чужому полі", зокрема, в експедиціях за кордоном. Задля отримання хороших результатів їм доводиться значно інтенсифікувати і графік роботи, і процес опитування респондентів. Такий стиль польових досліджень напівжартома прозвали "інквізиторським".
читати...

 


Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!