Україна Модерна

Статті, дослідження, фрагменти працьУсна історія в пострадянських дослідницьких практиках

movie 222

Гелінада Грінченко, Ірина Реброва, Ірина Романова
У статті проаналізовано стан усної історії у сучасних Білорусі, Росії та Україні, виділено основні тенденції та перспективи розвитку цього напрямку, схарактеризовано його теоретико-методологічні і тематичні пріоритети, розглянуто динаміку інституціоналізації усної історії .
читати...

 

Мова, стать, влада - літературні проекції суспільних проблем у творчості М. Коцюбинського та В. Винниченка

movie 222

Ришард Купідура
Прокляття стародавніх китайців «Щоб тобі жити в цікаві часи!» здійснилося як у випадку Михайла Коцюбинського, так і у випадку молодшого на шістнадцять років від нього Володимира Винниченка.
читати...

 

Gender and WWII: framing new approaches

movie 222

Tetyana Dzyadevych
The war per se not only violates human lives, destroys material objects, redraws political maps and changes world power order. The war also violates the system of values and fundamental beliefs, challenges the ethical and moral basics of people's everyday life
читати...

 

«Шевченківський кітч» у сучасній Україні

movie 222

Марина Курушина
Стрімкі процеси розвитку суспільства, глобалізаційні тенденції, зрештою, комерціалізація сучасного способу життя спричинюють інтерпретацію культурного надбання, переосмислення й перекодування попередньої культурної інформації.
читати...

 

Повсякденне життя сім’ї в Берліні під час Другої світової війни

movie 222

Тетяна Тимофєєва
Старі пожовклі фотокартки, що зберігаються в сімейних альбомах… Наче на аркушах календаря, записане на них чуже життя. Ось на вулиці Берліна хлопчик чотирьох-п’яти років: застиг, здійнявши руку в нацистському привітанні. Середина тридцятих років минулого століття – ще немає війни, бомбардувань, національної катастрофи.
читати...

 

Інший світ або Етнічність у дії: канадська українськість кінця двадцятого століття

movie 222

Наталія Ханенко-Фрізен
У книзі "Інший світ або Етнічність у дії: канадська українськість кінця двадцятого століття" (Київ: Смолоскип, 2011) розглядається проблематика тяглості та життєздатнoстi місцевої української етнічності в канадському повсякденні у часи активного відновлення транснаціональних зв’язків українців наприкінці ХХ ст.
читати...

 

Волинь 1943–1944 рр. і довоєнна польськість в інтелектуальній полеміці Західної України

movie 222

Елеонора Нарвселіус
У цій статті проаналізовано основні інтелектуальні стратегії, використані в дискусії про одну з найнапруженіших тем польсько-українського минулого – а саме про міжетнічне насильство у Волині та Галичині впродовж 1943–1944 рр. Йтиметься передусім про аргументи, які в цій дискусії запропонувала західноукраїнська сторона. Інтелектуальні
читати...

 

У боротьбі з традиціоналізмом: управлінські практики іноземних промисловців Півдня Росії наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.

movie 222

Володимир Куліков
У статті представлено результати дослідження процесу адаптації управлінських моделей, принесених іноземними підприємцями та менеджерами до російських реалій. На основі спогадів промисловців та інших джерел розглядаються особливості функціонування Західних моделей в іншому (східноєвропейському) середовищі на прикладі історії операційного менеджменту великих промислових підприємств...
читати...

 

Одяг як знак (у звичаях і обрядах)

movie 222

Марія Маєрчик
Монографію «Ритуал і тіло: структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу» (Київ: Критика, 2011) присвячено семіотиці тілесности в українській обрядовій традиції – символіці руху, частин тіла, статі та ритуальної андрогінії, одяговим і кулінарним кодам та ін. У розвідці показано, як через символічне...
читати...

 

Звернення українських істориків

movie 222

Українські історики
Ми – українські історики, які займаються історією України та сусідніх країн. Ми навчалися і працюємо в різних регіонах України. У нас різне походження, свої наукові праці ми пишемо різними мовами. Навіть якщо у своїх дослідженнях минулого ми намагаємося бути максимально об'єктивними, ми розуміємо свої...
читати...

 

Націоналізм Дмитра Донцова як мітологія й «ерзац-релігія»

movie 222

Олександр Зайцев
Досі я розглядав суто теоретичний бік учення Донцова, який можна перевести в систему логічно пов’язаних між собою та раціонально обґрунтованих тверджень. Однак не меншу роль у донцовізмі відігравав його ірраціональний, символічно-мітичний аспект, що дає підстави інтерпретувати чинний націоналізм як новітню мітологію...
читати...

 

Bиживання за екстремальних умов: Голокост у Бориславі (1941-1944)

movie 222

Юлія Кисла
Місто Борислав розташоване у південно-західній частині східної Галичини на території сучасної Львівської області (до Другої світової війни – Львівського воєводства) на відстані 10 кілометрів від сусіднього Дрогобича і близько 100 кілометрів від Львова, на річці Тисменниця (Tyśmenica) в передгір’ях Карпат...
читати...

 

Paterfamilias (про форми чоловічого домінування в українській селянській культурі)

movie 222

Марина Гримич
На сьогодні аксіоматичним є твердження про те, що традиційне суспільство орієнтувалося на гендерні патріархатні стереотипи і що гендерною ознакою традиційного суспільства є домінування чоловіка над жінкою. Останню тезу, втім, можна прийняти із застереженнями. У сільській культурі ХІХ ст., як відомо, існувала чітка...
читати...

 

Рецепція Голокосту в посткомуністичній Україні

movie 222

Іван-Павло Химка
Напередодні Другої світової війни більша частина того, що нині є Україною, становила Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Це був устрій, який мало контролював власні справи, особливо після посилення централізації за часів Сталіна. Хоча в 1920-ті роки більшовики підтримували розвиток української мови та культури...
читати...

 

«Армія дружби народів»: національні проблеми у РСЧА

movie 222

Владислав Гриневич
У книзі представлено авторське осмислення контекстів того різноголосся українського суспільства, яке комуністична влада протягом міжвоєнного періоду намагалася приборкати. Як зазначено у передмові, увазі читача пропонується аналіз суспільно-політичних настроїв населення на початку Другої світової війни, охоплюючи період, який у радянській історіографії традиційно вважався...
читати...

 

Родина й домогосподарство козаків міста Полтави в другій половині XVIII cт. (за матеріалами Румянцевського опису)

movie 222

Юрій Волошин
Відомий дослідник історії козацтва 20-х рр. ХХ ст. – Сергій Шамрай, який вивчав козаків м. Полтави за матеріалами Румянцевського опису, так пояснив концентрацію своєї уваги лише на їхньому економічному становищі: «Румянцевський Опис дійшов до нас не ввесь...
читати...

 

Колективна пам’ять та історична травма: теоретичні рефлексії на тлі жіночих спогадів про Голодомор

movie 222

Оксана Кісь
Останні два десятки років позначені по всьому світу справжнім «бумом пам’яті» та розквітом так званої «індустрії пам’яті», як в науковому, так і в суспільному житті. Явище, яке П’єр Нора називає «всесвітнім тріумфом пам’яті» чи навіть «меморіальною епохою» є справді глобальним та потужним...
читати...

 

Ідеологія та реальні умови перевиховання злочинців у місцях позбавлення волі в Україні часів непу

movie 222

Оксана Міхеєва
У фокусі даного дослідження – процес формування та діяльності правоохоронної системи радянської України часів нової економічної політики. Особливістю дослідження виступає те, що інституціоналізація правоохоронної діяльності розглядається як...
читати...

 

Людина в радянській провінції: освоєння (від)мови

movie 222

Олена Стяжкіна
Монографія української дослідниці Олени Стяжкіної «Людина в радянській провінції: освоєння(від)мови» присвячена аналізу механізмів соціальної антропології радянського суспільства. У фокусі уваги – провінційний варіант радянського проекту, розглянутий через досвід пересічної людини, яка вчила мову «нового суспільства», відмовляючись від свого минулого, яка за кризових обставин чи, навпаки, обставин «онтологічної безпеки» забувала вивчену мову, повертаючись до практик «викресленого»...
читати...

 

Спільна історія. Діалог культур // Навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів

movie 222

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Навчальний посібник «Спільна історія. Діалог культур» підготовлено науковцями та педагогами, членами Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба» у співпраці з освітянами Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови в рамках проекту ...
читати...

 


Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!