Україна Модерна

Редакція

Опубліковано 10.08.2014

  Ярослав Грицак – історик, редактор-засновник «України Модерної», професор Українського католицького університету та директор Інституту історичних досліджень Львівського Національного університету ім. І. Франка. Автор статей і книжок із проблем модерної історії України та Центрально-Східної Європи, зокрема синтези «Нарис історії України: Формування модерної української нації XIX–XX ст.» (Київ: Генеза, 1996; 2006), монографій «Пророк у своїй вітчизні: Іван Франко та його спільнота» (Київ: Критика, 2006), збірок «Життя, смерть та інші неприємності» (Київ: Грані-Т, 2008; 2010) і «Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад» (Київ: Критика, 2011) та інших, упорядник двотомника вибраних праць Івана Лисяка-Рудницького «Історичні есе» (Київ: Основи, 1994). Живе та працює у Львові.

 

  Гелінада Грінченко історикиня, головна редакторка часопису «Україна Модерна», докторка історичних наук (2011), професорка кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, голова Української асоціації усної історії. Основна сфера наукових зацікавлень: усна історія, політика пам’яті, примусова праця часів Другої світової війни. Співредакторка випусків 11–12, 15 та 16–17 історико-культурологічного збірника «Схід/Захід» (Харків, 2008, 2011, 2013), збірника «У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело» (Харків, 2010). Останні книжки: «Усна історія примусу до праці: метод, контексти, тексти» (Харків, 2012) та «Reclaiming the Personal: Oral History in Post-Socialist Europe» (еdited by Natalia Khanenko-Friesen and Gelinada Grinchenko, Toronto: University of Toronto Press, 2015). Живе та працює у Харкові.

Iryna Vushko  

Оксана Кісь - історикиня та антропологиня, головна редакторка сайту "Україна Модерна", кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця, докторантка Інституту народознавства НАН України. Наукові інтереси охоплюють жіночу історію, феміністську антропологію, усну історію та ґендерні перетворення у пост-соціалістичних країнах. Книга О.Кісь "Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ - початку ХХ ст." вийшла друком у Львові у 2008 р. (друге видання - у 2012 р.). Очолює Українську Асоціацію Дослідників Жіночої Історії. Її нинішнє дослідження зосереджене на вивченні повсякденного життя жінок в надзвичайних історичних обставинах у радянській Україні в середині ХХ ст. Живе і працює у Львові.

 


Yulia Kysla   Юлія Кисла – історикиня, редакторка відділу рецензій часопису «Україна Модерна». Закінчила магістерську програму з історії в Центрально-Європейському Університеті (Будапешт), докторанка відділу історії та класичних студій Університету Альберти (Едмонтон, Канада). Досліджує проблеми радянської історії пізнього сталінізму, зокрема, репресій у сфері літератури та мистецтва у післявоєнний період та участі літераторів та критиків в цьому процесі. Працює над дисертацією на тему: «Переглядаючи історію післявоєнної доби: українські радянські письменники в епоху пізнього сталінізму, 1944-1953"

Ірина Старовойт   Ірина Старовойт – літературознавка, редакторка сайту “Україна Модерна”, кураторка рубрики “(Де)монтаж пам’яті”, кандидатка філологічних наук (2001), доцентка кафедри культурології УКУ, керівниця проектів Центру навчальних та інноваційних технологій. Доцентка кафедри теорїі літератури ЛНУ ім. І. Франка (2005-2016). Запрошена викладачка у Вищій Східноєвропейській Школі в Перемишлі (Польща, 2008-2010), доцентка-дослідниця у Гронінгенському університеті, (Нідерланди, 2012-2013). Членка Національної спілки письменників України (з 1997) та Асоціації українських письменників (з 1999). Досліджує ландшафти пам'яті і провини на рухомих кордонах Східної Європи ХХ ст., описані і проартикульовані різними мовами і розказані засобами автобіографічного письма для різних спільнот нащадками українців, євреїв, поляків. Живе і працює у Львові.

Світлана Одинець   Світлана Одинець – антропологиня і журналістка, авторка-редакторка рубрики "Життєписи історії", кандидатка історичних наук, молодша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України, раніше- професійна журналістка львівських та всеукраїнських медій, блогерка. Наукові інтереси охоплюють сучасну українську жіночу міграцію до країн ЄС, становлення суб’єктності та прояви агентності в міграційних траєкторіях жінок. Редакторка і засновниця кількох спеціалізованих сайтів у з міграційної тематики. Живе і працює у Львові.

 

 Марина Курушина – філологиня, літературна редакторка часопису «Україна модерна», кандидатка філологічних наук (2007), доцентка кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. З-поміж наукових зацікавлень - ономастичні студії, ономасіологія, соціолінгвістика й етнолінгвістика. Живе та працює у Харкові.

 


До редакційної ради часопису входять:

Olga Andriewsky (Trent University, Canada)

Karel Berkhoff (Centre for Holocaust and Genocide Studies, Amsterdam)

Владислав Верстюк (Інститут історії України НАН України)

Stephen Velychenko (University of Toronto, Canada)

Mark von Hagen (Arizona State University, USA)

Guido Hausmann (Trinity College, Dublin, Ireland)

Ліліяна Гентош (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Ola Hnatiuk (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Леонид Горизонтов (Российский государственный гуманитарный университет / Институт славяноведения РАН, Москва)

Andrea Graziosi (Università di Napoli Federico II, Italia)

Андрій Даниленко (Pace University, New York, USA)

Serhy Yekelchyk (University of Victoria, Canada)

Леонід Зашкільняк (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України)

Andriy Zayarniuk (University of Winnipeg, Canada)

Oleh Ilnytzkyj (University of Alberta, Edmonton, Canada)

Володимир Кравченко (Харківський національний університет ім. В. Каразіна)

Богдана Матіяш («Український журнал» / Видавництво «Критика», Київ)

Kimitaka Matsuzato (Slavic Research Center, Hokkaido University, Japan)

Алексей Миллер (Институт научной информации по общественным наукам РАН, Москва / Central European University, Budapest, Hungary)

Оксана Міхеєва (Донецький державний університет управління)

Michael Moser (Wien Universität, Österreich)

Grzegorz Motyka (Instytut Studiόw Politycznych PAN, Warszawa)

Олег Павлишин (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Serhii Plokhy (Harvard Ukrainian Research Institute, USA)

Генадзь Сагановіч (Інстытут гісторыі Літвы / Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, Вільня-Мінск)

Roman Senkus (Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, Edmonton, Canada)

Остап Середа (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України)

Frank Sysyn (Peter Jacyk Center for Ukrainian Historical Research, University of Alberta, Edmonton)

Philipp Ther (University of Vienna, Austria)

John-Paul Himka (University of Alberta, Edmonton, Canada)

Наталя Яковенко (Національний університет «Києво-Могилянська Академія»)

Maciej Janowski (Instytut historii PAN, Warszawa / Central European University, Budapest, Hungary)

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!