Україна Модерна

12-14 жовтня 2015 року
Програма
Місце проведення: Музей НаУКМА (Київ, вул. Сковороди, 2)

 

12 жовтня 2015 року
Пленарне засідання
Модератор Наталя Пилип’юк
(12.00 – 14.00, Конґреґаційна зала Староакадемічного корпусу НаУКМА)

Привітання учасників конференції:

Сергій Квіт, Міністр освіти і науки України

Андрій Мелешевич, Президент НаУКМА

В'ячеслав Брюховецький, Почесний Президент НаУКМА

Доповіді:

Мирослав Попович (Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України). Київ як «другий Єрусалим».

Наталя Яковенко (НаУКМА). Українська культура ХVII ст.: пошук «третього» шляху.

Джованна Броджі-Беркофф (Міланський університет). The emergence of linguistic consciousness in the multicultural context of early-modern Ukraine.

Марина Ткачук (НаУКМА). Енциклопедичний проект «Київська духовна академія (1819-1924) в іменах» і подальші перспективи дослідження історії та спадщини КДА.

Дискусія.

Перерва на каву (14.00 – 14.20).

І секція «Києво-Могилянська академія та її сучасники»
Модератор Тереза Хинчевська-Геннель, дискутант Максим Яременко
(14.30 – 16.30, 2-й поверх Музею НаУКМА)

Девід Фрік (Університет Каліфорнії, Берклі)  Meletij in Motion:  The Universe of a Ruthenian Churchman and Kyiv’s Place in It (1577–1633).

Світлана Кагамлик (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Києво-Могилянська академія як центр формування української православної ієрархії: культурний та інтелектуальний контексти.

Людмила Посохова (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). «Могилянці» у Чернігівському, Харківському та Переяславському колегіумах: реконструкція інтелектуальних мереж.

Ігор Скочиляс (Український Католицький університет). Василіянське шкільництво у XVIII столітті: спільне та відмінне із традицією Києво-Могилянської академії.

Cтепан Бліндер (НаУКМА). «Університет» як модель організації вищих студій: Замойська академія і Києво-Могилянський колегіум.

Дискусія.

ІІ секція «КМА в історії української літератури»
Модератор Володимир Моренець, дискутант Валентина Соболь
(14.30 – 16.30, 1-й поверх Музею НаУКМА)

Ігор Ісіченко (Архиєпископ Харківський і Полтавський Української Автокефальної Православної Церкви). Києво-Могилянський колегіум як центр розвитку українського барокового письменства.

Світлана Журавльова (Бердянський державний педагогічний університет). Агіографічна спадщина поетів Києво-Чернігівської літературної школи доби Бароко: знані сюжети у нових формах.

Юрій Пелешенко (Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України). Йован Раїч і українська поезія XVIIІ ст.

Ольга Новик (Бердянський державний педагогічний університет). Києво-Могилянська академія у житті та творчості Івана Леванди.

Олена Матушек (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Воскресіння Христове у проповідницькій спадщині Лазаря Барановича.

Дискусія.

17.00: Відкриття експозиції «Києво-Могилянська академія: чотири століття історії». Презентує Таїсія Сидорчук (НаУКМА). Місце проведення: Музей НаУКМА.

18.00: Святкова вечеря для учасників і гостей конференції (Трапезна «Академія»).

13 жовтня 2015 року
ІІІ секція «КМА в історії української літератури (продовження)»
Модератор вл. Ігор Ісіченко, дискутант Юрій Пелешенко
(9.30 – 11.30, 1-й поверх Музею НаУКМА)

Ганна Павленко (НаУКМА). Княжі житія в «Четьях-Мінеях» свт. Димитрія Туптала.

Валентина Соболь (Університет Варшавський). Щоденникові твори києво-могилянських вихованців.

Ольга Максимчук (НаУКМА). Рецепція біблійної книги Пісні пісень у творчості могилянських авторів XVII – початку XVIIІ ст.

Наталя Пелешенко (НаУКМА). Могилянський любомудр як «людина Бароко» в українській літературі другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

Надія Ткачук (НаУКМА). Роль Києво-Могилянської академії у розвитку шкільної драми (на прикладі драми «Алексій, Чоловік Божий»).

ІV секція «Богословська і проповідницька спадщина КМА»
Модератор Лариса Довга, дискутант Наталя Сінкевич
(9.30 – 11.30, 2-й поверх Музею НаУКМА)

Марія ґрація Бартоліні (Міланський університет). The hermeneutics of illustrated sacred discourse in 17th century Ukraine and the impact of the Mohylean philosophical curriculum. The case study of the illustrations of Lazar Baranovych’s “Truby sloves propovidnykh” (1674).

Наталя Пилип’юк (Альбертський університет). Порівняльний погляд на курікулум ранньої Могилянської колегії та тогочасних колегій єзуїтів у Новому світі.

Ярослав Затилюк (Інститут історії України НАН України). «Винайдення» могилянської святині: перші відомості про Братську ікону.

Маргарита Корзо (Институт философии РАН). Влияние катехитического наследия Киевской мирополии на вероучительные тексты XVIIІ ст.

Дискусія.

Перерва на каву (11.30 – 11.45).

V секція «Риторика і візуальні та церемоніальні традиції КМА»
Модератор Джованна Броджі-Беркофф, дискутант Ігор Скочиляс
(11.45 – 13.45, 2-й поверх Музею НаУКМА)

Наталя Сінкевич (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник). Сильвестр Косов – викладач риторики Києво-Могилянського колегіуму.

Марина Кисельова (Інститут філософії РАН). Симеон Полоцкий как автор барочной церемониальной культуры Московского двора.

Володимир Александрович (Інститут українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України). Київське малярство періоду виникнення Києво-Могилянської академії.

Джованна Сєдіна (Веронський університет). An unknown manuscript poetics modeled on Horace’s Ars Poetica.

Дискусія.

Перерва на обід (13.45 – 14.30, їдальня 4-го корпусу НаУКМА).

VІ секція «Філософські традиції КМА»
Модератор Сергій Головащенко, дискутант Сергій Йосипенко
(14.30 – 16.45, 2-й поверх Музею НаУКМА)

Ніколаос Кріссідіс (Університет Південного Коннектикуту). Like Foxes in the Henhouse: Varieties of Aristotelianism in the Eastern Orthodox World in the Seventeenth Century.

Ярослава Стратій (Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України). Інтерпретація проблеми внутрішнього чуття у «Трактаті про душу» Інокентія Гізеля.

Лариса Довга (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського). «Добро» і «благо» в українських текстах XVII ст.: смислові наповнення.

Микола Симчич (Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України). Києво-могилянські курси діалектики у XVII – XVIIІ ст.

Віктор Козловський (НаУКМА). Рецепція європейського досвіду у викладанні філософських дисциплін у КМА в другій половині XVIIІ ст.

Ірина Бондаревська (НаУКМА). Григорій Сковорода і контр-просвітництво XVIIІ ст.

Дискусія.

Перерва на каву (16.45 – 17.00).

VІІ секція «Відлуння КМА в релігії, культурі та історіографії»
Модератор Юрій Волошин, дискутант Олексій Сокирко
(17.00 – 18.30, 2-й поверх Музею НаУКМА)

Анджей Ґіль (Люблінський католицький університет імені Івана Павла ІІ). Sytuacja religijno-kulturowa na Wołyniu w pierwszej połowie XVII wieku.

Барбара Скіннер (Університет штату Індіана).  Orthodox Clerical Education in Right Bank Ukraine, 1795–1855.

Катерина Диса (НаУКМА). Представлення КМА в путівниках другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст.

Тереза Хинчевська-Геннель (Бялостоцький університет). Akademia Kijiwsko-Mohylańska z polskiej perspektywy.

Дискусія.

17.00: Відкриття виставки сакрального мистецтва «Могилянська Покрова».  Місце проведення: Культурно-мистецький центр НаУКМА, Галерея мистецтв ім. Олени Замостян.

14 жовтня 2015 року

VІІІ секція «Київська Духовна академія – спадкоємиця КМА»
Модератор Марина Ткачук, дискутант Сергій Головащенко
(9.30 – 11.30, 2-й поверх Музею НаУКМА)

Володимир Бурега (Київська духовна академія і семінарія). Вплив Київської духовної академії на розвиток Сербської Православної Церкви у ХІХ – на початку ХХ ст.

Наталія Сухова (Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет).Участие профессоров Киевской духовной академии в обсуждении проблем духовного образования на Поместном Соборе 1917–1918 гг. (по материалам Государственного архива Российской Федерации).

Олександр Тарасенко (Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка). Вихованці Київської духовної академії у Чернігівській єпархії (ХІХ – початок ХХ ст.).

Костянтин Крайній (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник). Роль представників Київської духовної академії у розвитку церковного пам’яткознавства.

Дискусія.

Перерва на каву (11.30 – 11.45).

ІХ секція «КДА у дзеркалі біографістики»
Модератор Вадим Менжулін, дискутант Володимир Бурега
(11.45 – 13.45, 2-й поверх Музею НаУКМА)

Сергій Головащенко (НаУКМА). Значущість реконструкції персональних дослідницьких практик у вивченні біблієзнавчої спадщини КДА.

Світлана Кузьміна (Сімферополь)Невідомі сторінки наукової біографії професора П. О. Лашкарьова (до питання щодо значення біобібліографічних досліджень історії та спадщини КДА).

Андрій Стародуб (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України). Спогади-некрологи Василя Біднова про професорів Дмитра Богдашевського (єп. Василія) та Василя Екземплярського як джерело до історії КДА кінця 1890-х – початку 1900-х років.

Людмила Пастушенко (НаУКМА). Релігійно-публіцистична діяльність Євгена Капралова.

Ольга Гейда (Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка). Чернігівські співробітники Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії.

Дискусія.

Перерва на обід (13.45 – 14.30, їдальня 4-го корпусу НаУКМА).

Презентація видавничих проектів НаУКМА, присвячених 400-літній історії КМА
Модератор Наталя Шліхта
(14.30 – 16.30, 2-й поверх Музею НаУКМА)

За участі авторів, редакторів і упорядників буде презентовано видання: 

Енциклопедія «Київська духовна академія (1819–1924) в іменах» / упор. і наук. ред. М. Л. Ткачук; відп. ред. В. С. Брюховецький. – Т. 1. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2015.

Головащенко С. Дослідження та викладання Біблії в Київській духовній академії XIX – початку XX ст. – К.: Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2012.

Яременко М. «Академіки» та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. – Харків: Акта, 2014.

Яковенко Н. У рядках і між ними. Йоаникій Ґалятовський. – К., 2015.

Інокентій Гізель.  Вибрані твори у  3-х т. /  Ред.-упор. Л .  Довга. – К. – Л.:  Свічадо, 2009-2012.

Журнали: «Київська Академія» (вип. 12, 2015); “Kyiv-Mohyla Humanities Journal” (issue 2, 2015).

Круглий стіл  «Архітектурний комплекс Академії: історія, пам’ятки, проблеми і рішення»

Модератори Владислава Осьмак,  Катерина Гончарова

(16.30 – 19.00, Конґреґаційна зала Староакадемічного корпусу НаУКМА)

Запрошені учасники:

Юлія Нікішенко (НаУКМА), Діана Клочко (мистецтвознавець), Михайло Кальницький (києвознавець), Ольга Рутковська (УкрНДІпроектреставрація), Олена Мокроусова (УкрНДІпроектреставрація), Ганна Бондар (в.о. головного архітектора Києва).

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ / ENGLISH VERSION

 

Весь робочий стіл

 


Україна Модерна - міждисциплінарний науковий часопис, присвячений історії України та Центрально-Східної Європи


 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!