Україна Модерна

Програма Єврейських Студій в УКУ запрошує
на черговий семінар на тему

„Geografia chasydyzmu – wyzwania i możliwości”
 31 травня (вівторок) 2016 р.
Лектор: Лектор: Проф. Марцін Водзінські (Заклад Єврейських Студій в Університеті Вроцлава, Польща)
Початок о 18:00.
Місце проведення: ауд. 424 в Академічному корпусі УКУ (вул. Козельницька, 2а).

 

 

Chasydyzm to bez wątpienia najważniejsze zjawisko kształtujące religijne, społeczne i kulturalne oblicze ludności żydowskiej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej od XVIII wieku do dziś. Co więcej, chasydyzm jest dziś jednym z najważniejszych składników żydowskiej tożsamości religijno-kulturalnej w skali świata. Co zatem zrozumiałe, jest też jednym z najintensywniej studiowanych aspektów historii i kultury Żydów. Mimo to niektóre aspekty ruchu chasydzkiego zbadane są bardzo słabo, w tym zwłaszcza te dotyczące jego przestrzennych właściwości. Nawet sama koncepcja „geografii chasydyzmu” spotykała wielokrotnie z ostrą krytyką, a przykład dlatego, że obszar działalności wielu cadyków przekraczał granice polityczne, że ich zwolennicy pochodzili z różnych regionów, że obiegowe epitety nadawane chasydyzmowi z różnych regionów są po prostu nietrafne, czy że dla współczesnych chasydów nazwy dworów nie oznaczają rzeczywistego związku z miejscowościami w Europie Wschodniej. Wydaje się jednak, że krytyka ta jest uzasadniona jedynie przy rozumieniu „geografii chasydzkiej”, jak i całej historii chasydyzmu, jako geografii cadyków, ich myśli i ich dworów.

W wykładzie zamierzam dowieść, iż „geografia chasydyzmu” powinna szukać kategorii geograficznego zróżnicowania uwzględniających różnice w strukturze najszerzej pojętej społeczności chasydzkiej i jej właściwościach, a nie tylko w doktrynie najwybitniejszych cadyków czy nawet w mechanizmach społecznego funkcjonowania ich dworów. Tak zdefiniowana geografia będzie przedmiotem analizy na poziomie makro (dynamiki wpływów chasydyzmu w Europie Wschodniej), mezzo (hierarchii wpływów poszczególnych dworów chasydzich) i mikro (struktury wpływu pojedynczego dworu). W podsumowaniu zasygnalizuję również kierunki dalszych geograficznych badań chasydyzmu, zarówno historycznego, jak i współczesnego.

 

Весь робочий стіл

 


Україна Модерна - міждисциплінарний науковий часопис, присвячений історії України та Центрально-Східної Європи


 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с. Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!