Україна Модерна

Науково-дослідний інститут українознавства, Київ, 1-3 червня 2017

Цільовою аудиторією практикуму-конференції є молоді науковці віком до 35 років. Захід розрахований приблизно на 15 учасників/ниць та 5-6 лекторів/ок.

В умовах сучасної кризової ситуації в Україні значно загострилися наявні конфлікти між різними соціальними групами, впав рівень довіри й толерантності в суспільстві. З огляду на це вкрай важливо обрати шляхи до взаєморозуміння між культурами та стимулювати пошук адекватних стратегій співжиття. Для цього пропонується сформулювати нове бачення пограниччя не як реальної, а як уявної межі, яка виникає тоді, коли стереотипні уявлення домінують над досвідом реальної комунікації.

Пограниччя – це лімінальний простір по обидва боки кордону. Це місце, де існують особливі крос-кордонні спільноти, де мешкають люди, чиє життя й засоби проживання залежать від вміння переходити фізичні кордони між державами та соціокультурні кордони між різними етнічними, релігійними й мовними групами. У випадку з «уявним» та «фантомним» пограниччям ми говоримо про зони, які були прикордонними, однак змінили свій статус під впливом політичних подій. Втім, зміна фізичних кордонів не завжди збігалася зі зміною культури відповідних територій, їхньої етнічної, конфесійної, соціальної структури.

«Уявні пограниччя» – це терени різних дискурсів пам’яті та кривд, складних contested memories і латентних конфліктів, які можуть вибухнути в очевидні конфронтації під впливом політичних змін у державах. Актуальність і нагальна необхідність академічного дослідження «уявних погранич» з метою випрацювання дієвих стратегій їхнього розвитку та кореляції співіснування різних етнічних і релігійних груп видається очевидною.

Попередні тематичні напрямки роботи практикуму:

  • західні та східні фронтири України: від пост-травми до актуального досвіду;
  • соціокультурне пограниччя Північного Причорномор’я та Криму;
  • фантомні кордони на пострадянському просторі;
  • уявні кордони: стереотипи, міфи, образ «іншого»;
  • border studies: на межі дисциплін.

Запланований захід пропонується провести у формі практикуму-конференції, присвяченої важливим питанням інтерпретації культур пограничних спільнот з подальшим практичним виробленням стратегій їхнього добросусідського співжиття та взаємної інтеграції. Обговорення й наукові доповіді будуть тематично орієнтовані на дискусії про конструктивну інтеграцію, розвиток толерантності між різними етноконфесійними групами та зменшення наслідків неподоланого минулого на етноконтактних прикордонних територіях. Передусім це стосується окремих ділянок польсько-українського, румунсько-українського, угорсько-українського та російсько-українського погранич.

Попередній план заходу передбачає роботу воркшопу протягом трьох днів (плюс один день на заїзд/від’їзд учасників/ниць). Перший і другий день відкриватимуться і закриватимуться лекціями keynote speakers, відомих фахівців/чинь-антропологів/инь, істориків/икинь та соціологів/гинь у сфері дослідження постсоціалізму, релігійних та етнічних конфліктів, міжконфесійних стосунків, студій пограниччя на теренах Центральної та Східної Європи.

На лекцію даватиметься 90 хвилин (1 год. лекції і 30 хв для питань та обговорення). Виступи учасників/ниць з презентаціями по 30 хв. на кожного (20 хв. доповіді й 10 хв. на обговорення).

Робочі мови практикуму-конференції: англійська та українська. Виступи англійською заохочуються.

Кінцевий термін подання заявок: 15 квітня 2017 року. Організатори зобов’язуються підтвердити участь у заході протягом двох тижнів після дедлайну.

Просимо надсилати ваші пропозиції, теми виступів та короткі тези (до 250 слів) на електронні адреси, подані нижче.

Проживання та проїзд за рахунок сторони, яка відряджає.

Оргвнесок (для організації кава-брейків) 200 грн.

Контактні особи:

Соболєва Олена Володимирівна, olena_soboleva@yahoo.com, +38 097 885 6387
Буйських Юлія Сергіївна, julia.buj@gmail.com, +38 066 754 7500

Всі можливості розвитку


Україна Модерна - міждисциплінарний науковий часопис, присвячений історії України та Центрально-Східної Європи


 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!