Україна Модерна

Концепція та програми викладання історії України в школі (проект) / Упорядкування та редакція Наталя Яковенко. Систематизація перебігу дискусій над програмами Людмила Ведмідь. – Київ: ВД “Стилос”, 2009. – 87 с.

Збірник підготовлений за результатами засідань IV та V Робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України при Українському інституті національної пам’яті та містить проекти концепції й програми викладання історії України в середній школі. Збірник розрахований на освітян та широкі кола громадськості.

Учасники дискусій над проектами програм

Яковенко Н.М. – голова Робочої групи, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії НаУКМА, Верстюк В.Ф. – заступник Голови Українського інституту національної пам’яті, доктор історичних наук, професор, Волошин Ю.В. – доктор історичних наук, професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, Баханов К.О. – доктор педагогічних наук, проректор Бердянського державного педагогічного університету, Гирич І.Б. – кандидат історичних наук, завідувач відділу Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України,  Гриневич В.А. – доктор політичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Зайцев О.Ю. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри нової та новітньої історії України Українського католицького університету, Зашкільняк Л.О. – доктор історичних наук, заступник директора Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Кравченко В.В. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Мудрий М.М. – кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету ім. Івана Франка,  Сокирко О.Г. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Павлишин О.Й. – кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка, Турченко Ф.Г. – доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Запорізького національного університету, Удод О.А. – секретар групи, доктор історичних наук, професор, директор Інститут інноваційних технологій та змісту освіти МОН.

ЗАВАНТАЖИТИ

Дивіться також Лекцію Наталі Яковенко про концепцію нового підручника з історії України

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!