Україна Модерна

posibnik statjaСпільна історія. Діалог культур: Навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів — Львів : ЗУКЦ, 2013. — 256 с.

Посібник підготовано науковцями та педагогами, членами Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба» у співпраці з освітянами Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови в рамках проекту Європейської асоціації викладачів історії EUROCLIO «Sharing History. Cultural Dialogues». У посібнику значну увагу приділено питанням пошуку ідентичностей в умовах полікультурного суспільства, збереження історико-культурної спадщини, трансформації символічного простору міста, впливу епох на свідомість людини через образи та звуки, ролі молоді у міжкультурному діалозі. Наскрізна ідея навчального видання — діалог культур в історичному вимірі: в імперському минулому, у радянський період, у часи незалежності. Увага авторів посібника акцентована на створенні належних умов для самостійного пошуку інформації читачем, допомозі в розумінні сутності культурної різноманітності.

Видання планується до виходу в грудні 2013 р. Розміщені матеріали надані з люб'язного дозволу Всеукраїнської асоціації викладачів історії, суспільних дисциплін та громадянської освіти «Нова Доба».

До уваги пропонуємо повний зміст посібника, в якому наявні активні посилання для перегляду Вступу та Розділу 6 «Сім'я як осередок міжкультурного діалогу».

 

ЗМІСТ  
ВСТУПНЕ СЛОВО  
П. Вербицька, О. Міхеєва, О. Педан-Слєпухіна 6
   
Розділ 1.  
МІЖКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ  
І ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ  
В. Дяків, В. Середа 9
I. Особливості міжкультурної взаємодії в російській й австрійській (австро-угорській) імперіях наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. та в українській державі 1917–1920-х рр. 12
II. Народження «радянської людини»: від «коренізації» до «дружби народів» 19
III. Сучасна Україна на шляху формування політичної нації 33
IV. Виміри ідентичності та сучасні виклики 41
   
Розділ 2.  
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: СТВОРЮЄМО І ЗБЕРІГАЄМО РАЗОМ  
П. Вербицька 49
I. Історико-культурна спадщина: зміст, засади та принципи збереження 51
II. Від імперій до сьогодення: проблеми збереження спадщини у контексті державної та громадянської відповідальності 55
III. Роль громадськості в охороні історико-культурної спадщини 65
   
Розділ 3.  
БАГАТОКУЛЬТУРНА ПРИРОДА СПАДЩИНИ ТА ЇЇ ПРЕЗЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ  
П. Вербицька, П. Кендзьор 75
I. Відображення досвіду міжкультурної взаємодії в історико-культурній спадщині України 77
II. Особливості збереження та презентації багатокультурної спадщини 83
III. Історико-культурна спадщина — надбання громади, країни чи світу? 91
   
Розділ 4.  
СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР МІСТА ВІД ІМПЕРСЬКИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗМІНИ  
О. Ковалевська, О. Міхеєва 101
I. Міська архітектура — застигла музика різних епох 104
II. Пам’ять та пам’ятник 114
III. Топоніміка міських вулиць у контексті соціокультурних змін 126
   
Розділ 5.  
ОБРАЗ, СЛОВО І ЗВУК У КОНТЕКСТІ РАДЯНСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ «ДРУЖБИ НАРОДІВ»  
Н. Маркусь, О. Міхеєва 135
I. Відображення «дружби народів» у поліграфічній продукції радянського часу 138
II. Поезія й музика в контексті виховання «дружби народів» 141
III. Шедеври кінематографії: національне у радянському 147
   
Розділ 6.  
СІМ’Я ЯК ОСЕРЕДОК МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ  
Н. Голосова, Л. Малес 155
I. Традиційна українська сім’я і можливості та перепони до укладання змішаних шлюбів 158
II. Шлюбні та сімейні обряди 163
III. Мова сімейного діалогу 172
IV. Транснаціональні сім’ї: адаптація та взаємовпливи у сучасному культурному середовищі 177
   
Розділ 7.  
МОЛОДІЖНИЙ ДОСВІД МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  
О. Козорог, О. Педан-Слєпухіна 185
I. Дитячі та юнацькі організації початку хх ст. 187
II. Радянська молодь: взаємодія культур та народів в СРСР 189
III. Неформальна молодіжна комунікація 208
IV. Спілкування на відстані: від поштових листів до електронного слова 219
   
МЕТОДИЧНА СКАРБНИЧКА  
О. Педан-Слєпухіна 225
I. Методи висловлення думок і вибору позицій 226
II. Методи організації обговорень та дискусій 230
III. Методи роботи з текстами 234
IV. Методи проведення досліджень і реалізації проектів 236
V. Методи проведення аналізу та рефлексії 238
VI. Методи аналізу, систематизації та планування 240
VII. Методи організації зворотного зв’язку 246
   
ГЛОСАРІЙ 250

posibnik avtor

Авторський колектив:

Поліна Вербицька – доктор педагогічних наук, доцент кафедри історії України та етнокомунікацій Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

Наталія Голосова – вчитель-методист, учитель історії та правознавства СЗОШ №38, м. Львів

Василь Дяків – учитель історії та суспільних дисциплін, заступник директора Заліщицької державної гімназії, м. Заліщики Тернопільської області

Петро Кендзьор – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського інституту менеджменту, м. Львів

Ольга Ковалевська – кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України, м. Київ

Олександра Козорог – спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, учитель історії та суспільних дисциплін гімназії № 11, м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області

Наталія Маркусь – вчитель-методист, учитель історії та правознавства СЗОШ № 1, смт Козова Тернопільської області

Людмила Малес – доктор соціологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії соціології Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, м. Київ

Оксана Міхеєва – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри соціології управління Донецького державного університету управління, м. Донецьк

Вікторія Середа – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів

Ольга Педан-Слєпухіна – вчитель-методист, учитель історії та громадянської освіти СЗОШ № 65, м. Львів

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с. Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!