Україна Модерна

// Ірина Мацевко

ЗаготовкаСпецкурс мав на меті розкрити як функціонувало радянське суспільство міжвоєнного періоду в контексті повсякдення і ідеології. Радянське повсякдення розглядається як історія двох взаємо/протидіючих акторів – держави і суспільства. З одного боку, держава визначає і формує норми щоденного життя, з іншого, люди через своє сприйняття/несприйняття, пристосовування/ігнорування, впливають на зміну і реалізацію політичних стратегій держави. Під ідеологією розуміється система ідей, міфів і образів, за допомогою яких люди переживали і оцінювали своє життя. В цьому випадку ідеологія виступає своєрідною "лінзою", через яку соціальна реальність відкривається людям і через яку ця реальність сприймається. Хронологічно курс охоплює період від Жовтневої революції до піку сталінської епохи – Великого терору. Особливий акцент був зроблений на сталінізмі.

Спроби зрозуміти і пояснити радянський феномен мають довгу історію. Написано чимало фундаментальних праць з історії Радянського Союзу, відбулося декілька історіографічних поворотів в советології другої половини ХХ- початку ХХІ ст. В результаті методологічних дискусій 70-80-х рр., відкриття радянських архівів на початку 90-х рр. та появи молодої генерації істориків-інтердисциплінарників, увага сучасних дослідників перейшла від держави і її тоталітарної складової до суспільства і його "маленької" людини. Різноманіття щоденних практик та соціальних процесів в Радянському Союзі, досліджені істориками останніх десятиліть, концептуально змінили уявлення про радянську державу як механізм тотального контролю над суспільством. Завдяки цим дослідженням СРСР з ідеологічного і політичного феномену перетворився у феномен соціальний і культурний.

На семінарі розглядалися такі питання: який вплив на щоденне життя людей мала ідеологія; як влада формувала уявлення людини про себе, приватний і публічний простір, "своїх" і "чужих", про країну, які способи життя вели городяни і які ідентичності вони творили, беручи участь, ухиляючись, пристосовуючись до життя в епоху "будівництва" соціалізму; як люди розуміли своє життя; наскільки вони засвоювали і присвоювали радянські ідеали і вартості; наскільки ототожнювали себе з сталінським режимом і прагнули стати "радянськими людьми"; які тактики опору і спротиву застосовували на щоденному рівні; які механізми впливу застосовувала держава; на які "переговори" і "угоди" з звичайною людиною йшла держава для досягнення компромісу у формуванні спільної версії благополучної країни.

Курс розробила і прочитала др. Ірина Мацевко в межах співпраці між Центром міської історії Центрально-Східної Європи та Українським католицьким університетом; курс було прочитано восени 2012-13 навчального року для студентів гуманітарного факультету УКУ.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ КУРСУ

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с. Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920–1930-ті рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!