Україна Модерна

Заготовка

Вікторія Середа. Етносоціологія: Навчальний посібник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. - 160 с.

Навчальний посібник знайомить читачів з теоріями етносу та нації, типологізаціями етнічних та національних спільнот, процесами міжнаціональної взаємодії, особливостями формування національних ідентичностей та національних моделей минулого, гендерними вимірами націоналізму. У посібнику розглядається широкий спектр методів дослідження таких етнонаціональних процесів і явищ, як етнічні стереотипи, образ "чужого", етносоціальна дистанція, конструювання нації як дискурсивної формації. Остання частина досліджуння присвячена аналізові окремих випадків (case studies). Посібник містить опис іноваційних методик викладання та оцінювання, інтерактивних завдань, прийомів організації дослідницької роботи в рамках курсу.

 

 

ЗМІСТ

Мета, завдання та очікувані результати навчального курсу 
Основні принципи та методи навчання 
Основні принципи та методи оцінювання
Тематичний план     
Тема 1. Етносоціологія як наука: її специфіка, предмет, функції   
Тема 2. Окреслення термінологічного поля етносоціології    
Тема 3. Типологізація етнічних спільнот та націй   
Тема 4. Огляд основних теорій походження етносу та націй  
Тема 5. Етнос/нація і особистість. Етнічна/національна ідентичність  
Тема 6.  Міжкультурна взаємодія етнічних спільнот. Етнічна маргіналізація та стигматизація. Етнічні конфлікти
Тема 7. Лекція-дискусія. Етнічні стереотипи і упередження: теорії та методи дослідження
Тема 8. Соціальна та етносоцільна дистанція. Шкала соціальної дистанції Богардуса 
Тема 9. Дискурсивний аналіз нації і націоналізму           
Тема 10. Етнопсихологічні методи дослідження            
Тема 11. Методологічні та методичні проблеми етносоціологічних досліджень     
Тема 12. Етносоціологічний практикум                        
Тема 13. Час (колективна пам'ять) і простір (уявлення про «рідну землю») як елементи етнічної і національної ідентичності.
Тема 14. Етнічні та національні процеси в сучасній Україні                           
Тема 15. Тема на вибір:                                       
Ісламська ідентичність в Україні                                   
Вивчення проявів антисемітизму в соціумі         
Гендерний вимір націоналізму        
Націоналізм і колоніальному і пост-колонілаьному просторі         
Інтернет-ресурси                      
Дидактичні поради                                                      
Запитання на екзамен                                                                                                                  

Завантажити посібник

 

Читати також: Данило Судин "Національні міфи в сучасній Україні"

 

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!