Україна Модерна

// Олена Стяжкіна

 17 грудня 2014 р. в Українському Католицькому Університеті (м. Львів) відбулася відкрита лекція професорки Донецького національного університету Олени Стяжкіної «Жінки України в повсякденній окупації: відмінності, інтенції та ресурси виживання». Подія організована та спонсорована в межах діяльності Лекторію Союзу Українок Америки з жіночих студій в УКУ. Пропонуємо повний відеозапис лекції, підготований та первісно оприлюднений силами УКУ.

Сучасна українська та зарубіжна історіографія очевидно прирощується розвідками щодо аналізу специфічного жіночого досвіду в умовах війни. Однак проблематизація власне жіночої історії існування в окупації супроводжується певними труднощами, які пов’язані не тільки із політичним небажанням бачити негероїчні сторінки історії війни, визнавати провини влади, усвідомлювати наявність «поганих своїх».

Ускладнення спричиняються також цілком інструментальними категоріями: невизначеністю термінологічного апарату (як-то повсякдення, колаборація, примусова праця, опір, проституційні відносини тощо); необхідністю долати стійкі міфологічні конструкції та працювати поза межами усталеної дихотомії «добрі наші – погані загарбники»; можливістю чи неможливістю внутрішнього авторського дозволу сприймати історію окупації не тільки у категоріях суцільного страждання, дискусійністю загальноприйнятої хронології окупації; специфікою джерельної бази; зіткненням парадигмальних підходів щодо аналізу джерел усної історії, візуальних джерел, художніх текстів тощо.

Усвідомлюючи неможливість охопити всі дискусійні простори проблеми, ми спробуємо  зосередитись на певних рамочних завданнях. Це, по-перше, аналіз факторів, що спричиняли відмінності жіночого досвіду виживання, життя чи загибелі в умовах окупації. По-друге, дослідження основних – зовнішніх та внутрішніх – настанов щодо «правильної» жіночої поведінки та аналіз процесів конвертації цих інтенцій у практики жіночого життя. По-третє, визначення та вивчення таких стратегій та ресурсів виживання, що за умов окупації набули жіночого ґендерного модусу чи можуть бути позначені як специфічно жіночі.

 

 

 

 

Олена Стяжкіна - історик, докторка історичних наук (2003), професорка кафедри історії слов'ян Донецького національного університету, письменниця. Заступниця головного редактора збірника «Нові сторінки історії Донбасу», членка редакційної колегії «Вісника Донецького національного університету: історичні науки», часопису «Історичні і політологічні дослідження», членка Української асоціації дослідників жіночої історії та Української асоціації усної історії. Авторка книг «Людина в радянській провінції: освоєння(від)мови» » (Донецьк: Ноулідж, 2013)» та "Жінки в історії української культури другої половини ХХ століття" (Донецьк: Східний видавничий дім, 2002). Живе і працює у Донецьку.

 

Дивіться також лекцію Олени Стяжкіної "Міщанка" та "бєздуховний обиватєль": ґендерні аспекти радянської повсякденності (середина 1960 – середина 1980 рр.)"

 

 Усі записи у відеотеці

 

 

 

 

 

 

Книжкова полиця

Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. - 316 с.
 

Нас підтримують:

Підтримка сайту відбувається
у рамках Програми дослідження сучасної історії України
ім. Петра Яцика
Канадського Інституту Українських Студій (Університет Альберта)
при співучасті Львівського національного університету
імені Івана Франка
та Українського Католицького Університету

Jacyk

Знайдіть нас у Facebook

Ukraina Moderna (Lviv, Ukraine) 
facebook.com - uamoderna
Будь ласка, надішліть нам запит дружби!